Wersja językowa

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu

🎉 Migrant Info Point zaprasza na międzynarodowe spotkanie otwarte dla wszystkich mieszkańców Poznania – obcokrajowców i Polaków! Będziemy rozmawiać po polsku, angielsku i hiszpańsku. A potem obejrzymy polski film ”Córka trenera” z angielskimi napisami. Wstęp wolny!

📅 PROGRAM

15:00-16:30 kluby konwersacyjne w języku polskim, angielskim i hiszpańskim! Dodatkowo dla osób uczących się języka polskiego zapraszamy na gry karciane (typu Tabu)

15:00-16:30 animacje dla dzieci 6-12 lat „Wiosenne zwierzęta”; podczas spotkania dzieci będą mogły wziąć udział w ciekawych grach i zajęciach artystycznych. (w tej samej sali, w której odbywają się kluby konwersacyjne dla dorosłych); dzieci młodsze niż 6 lat mogą brać udział w zajęciach pod opieką opiekune

17:00 wstęp do filmu po polsku i angielsku

17:10 pokaz filmu “Córka trenera”, polski film z angielskimi napisami (16+, nie dla dzieci)

19:00 dyskusja po seansie filmowym w małych grupach, po polsku i po angielsku

📍 Gdzie?

Ul. Przemysłowa 3

Wstęp wolny – wymagana rejestracja (także dzieci): https://forms.office.com/e/eLvepMcStP

🕰️ Kiedy?

17/03/2024
Godz.15:00-20:00

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content