Wersja językowa

Lipcowy kurs języka polskiego dla młodzieży na poziomie A2/B1.

W lipcu zakończyliśmy kurs języka polskiego dla młodzieży na poziomie A2/B1.  

Kurs był nie tylko okazją do poszerzenia umiejętności językowych, ale także do zdobycia know-how miasta i życia w Polsce. Były też okazje do dzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z używaniem języka polskiego w codziennych sytuacjach poza zajęciami. 

Jesteśmy dumni z naszych uczniów i uczennic, którzy bardzo dobrze radzą sobie w sytuacjach komunikacyjnych i życzymy im dalszych sukcesów!  

A w ramach ostatnich zajęć kursu wybraliśmy się do centrum Kultury Zamek, by wziąć udział w mobilnej grze miejskiej “W Zamku Cesarza Wilhelma”, podczas której odkrywaliśmy zakamarki Zamku, ukryte przejścia, labirynty korytarzy oraz ciekawostki architektoniczne. 

Działanie realizowane w ramach projektu „Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji”.  

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny  

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content