Wersja językowa

|
|
Klub konwersacyjny w języku angielskim dla nastolatków w wieku 15-17 lat. 

Klub konwersacyjny w języku angielskim dla nastolatków w wieku 15-17 lat. 

Zapraszamy na zajęcia prowadzone przez rodzimych użytkowników języka angielskiego. Co tydzień grupa będzie omawiać ważne tematy w atmosferze, która zachęca do wspólnoty i budowania znajomości, jednocześnie rozwijając umiejętności konwersacyjne.  

Zbieramy stałą grupę 10-osobową. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów i uczennic urodzonych w latach 2006, 2007, 2008.  

Zajęcia odbywają się co tydzień od 16.01.2024 do 6.02.2024, we wtorki o godz. 16:00-17:00.  

Po feriach zimowych – od 26 lutego do 17 czerwca spotkania klubu będą prowadzone w poniedziałki, godz. 16:00-17:00. 

Miejsce: MIP, Al. Marcinkowskiego 11  

Udział jest bezpłatny, wymagana rejestracja (wypełnia rodzic): https://forms.office.com/e/THxhbEbCKD 

Przeczytaj uważnie zasady uczestnictwa. 

Do zobaczenia wkrótce!

Zobacz inne aktualności

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
Relacja z pikniku!
Zapraszamy wszystkich do Migrant Info Point na kolejne spotkanie w międzynarodowym gronie!

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content