Wersja językowa

|
|
Fotorelacja z pikniku na 10-lecie

Fotorelacja z pikniku na 10-lecie

Najważniejsi dla nas są ludzie dla których pracujemy, nasi odbiorcy oraz wolontariusze, którzy współtworzą MIP.

I to oni bardzo licznie zgromadzili się w ubiegłą niedzielę na “Piknik & Film”, który był specjalny, bo urodzinowy.

Były opowieści o MIPie, śpiew, poezja, quiz… no i tort!

A potem, jak co miesiąc, zasiedliśmy wspólnie w kinowej sali, by tym razem obejrzeć film pt. „Śubuk”.

Dziękujemy wszystkim za obecność! Z Wami dobrze jest świętować! 🫶

Zapraszamy do obejrzenia galerii fotografii autorstwa Barbary Sinicy:

https://www.facebook.com/migrantinfopoint/posts/pfbid0A8VeM8HpwnRBM529xTDZUdWiHBzWqGaKZwNMoDNZUVFusNHa7kzq7kRVYDxMfNzKl

Zobacz inne aktualności

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
Relacja z pikniku!
Zapraszamy wszystkich do Migrant Info Point na kolejne spotkanie w międzynarodowym gronie!

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content