Wersja językowa

|
|
10 grudnia przypada Światowy Dzień Praw Człowieka.

10 grudnia przypada Światowy Dzień Praw Człowieka.

10 grudnia przypada Światowy Dzień Praw Człowieka. Zapraszamy Was do wzięcia w tym dniu udziału w wydarzeniu organizowanym przez Dissidentby – inicjatywę ochrony praw więźniów politycznych w Białorusi (https://dissidentby.com/pl). W MIP zawsze będziemy wspierać tych, którzy walczą o prawa człowieka. Dobrze, że w naszym mieście dzieją się tak ważne inicjatywy i Białorusini i Białorusinki znajdują przestrzeń do wyrażenia swojego głosu. Wysłuchajmy ich 10 grudnia i okażmy swoje wsparcie.  

link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/734522185390055/?ref=newsfeed

Zobacz inne aktualności

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
Relacja z pikniku!
Zapraszamy wszystkich do Migrant Info Point na kolejne spotkanie w międzynarodowym gronie!

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content