Wersja językowa

|
|
10 grudnia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

10 grudnia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Wczoraj świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. To wyjątkowe święto obchodzimy 10 grudnia, upamiętniając rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jest kamieniem węgielnym współczesnego systemu międzynarodowej ochrony praw człowieka. Jej uniwersalne zasady stanowią fundament dla sprawiedliwości, równości i godności każdego człowieka na całym świecie. Standardy te zostały przyjęte niemal na całym globie i zostały powtórzone w najważniejszych międzynarodowych traktatach dotyczących praw człowieka, takich jak Europejska Konwencja Praw Człowieka i Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka.

Dzisiaj, w świetle wydarzeń na świecie, zastanówmy się nad znaczeniem poszanowania praw człowieka i wspólnym dążeniem do lepszego, bardziej sprawiedliwego świata. Niech Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka będzie dla nas bodźcem do działania na rzecz równości, sprawiedliwości i poszanowania praw każdego człowieka, bez względu na pochodzenie, kolor skóry czy wyznawane przekonania.

Zobacz inne aktualności

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
Relacja z pikniku!
Zapraszamy wszystkich do Migrant Info Point na kolejne spotkanie w międzynarodowym gronie!

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content