Wersja językowa

Czy wiecie, że jesteśmy częścią Konsorcjum Migracyjne ? 🤝🌍

Skład konsorcjum tworzą: Amnesty International Polska , Fundacja „Nasz Wybór” / Фонд „Наш вибір”, CHLEBEM I SOLĄ, Migrant Info Point, Polskie Forum Migracyjne, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Homo Faber, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Nomada Stowarzyszenie

Pracujemy razem od 5 lat. Jesteśmy blisko migrantów i migrantek, koordynując wspólne działania w zakresie udzielania pomocy prawnej, psychologicznej i rzecznictwa. 🤲📝 Łączymy siły, by działać na rzecz budowania wspólnoty wszystkich osób mieszkających w Polsce niezależnie od ich statusu prawnego, narodowości czy innych cech osobistych. 🏠🌍

Naszą misją jest działanie na rzecz uchodźców i uchodźczyń oraz migrantek i migrantów, by każdy i każda z nich mogli w pełni korzystać ze swoich praw i wolności. Chcemy tworzyć szeroką platformę do wspólnych działań, wymiany doświadczeń, podnoszenia jakości pracy i debaty publicznej w obszarze migracji i integracji w Polsce. 💼🗣️

📖🔍Zachęcamy zapoznać się z ostatnim raportem przygotowanym przez Konsorcjum Migracyjne „Polska Szkoła Pomagania”: https://konsorcjum.org.pl/wp-content/uploads/2023/04/Polska-Szkola-Pomagania-raport.pdf

Zobacz inne aktualności

Inicjatywy
Prezentujemy publikację, w której opisujemy nasze doświadczenia w organizacji "inicjatyw". Opisujemy ich początki i założenia, typy inicjatyw oraz ich przykłady, ich rolę i plany n...
Kursy języka polskiego w Wielkopolsce
Dzięki finansowaniu POP Fund wyszliśmy z kursami języka polskiego do miast województwa wielkopolskiego! Kursy trwają w Grabowie nad Prosną, Koninie, Lesznie, Pile, Pobiedziskach, R...
Najwyższy czas na rozmowy po polsku!
W ramach realizowanego projektu "Wiedza to podstawa - kompleksowe wsparcie dla uchodźców z Ukrainy i społeczności lokalnej" mogliśmy stworzyć nowe materiały edukacyjne wspierające ...

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content