Informacja i wsparcie dla cudzoziemców w Poznaniu

O nas

Czym się zajmujemy w MIP?

Migrant Info Point jest miejscem, które powstało jesienią 2013 roku z myślą o cudzoziemcach mieszkających w Poznaniu. 

Chcieliśmy, żeby osoby przyjeżdżające do naszego miasta nie znające języka, nie rozumiejące wielu procedur, a pragnące tutaj mieszkać i mające do załatwienia wiele spraw – mogły dowiedzieć się jak i gdzie to zrobić.

MIP jest miejscem gdzie można uzyskać informację i wsparcie związane z legalizacją pobytu, pracy oraz spraw związanych z życiem codziennym. Mówimy jak wypełnić formularze, tłumaczymy i wyjaśniamy zawiłości polskiego prawa. Pomagamy cudzoziemcom oraz osobom, którym zależy na pobycie cudzoziemca w Polsce. Stale staramy się rozszerzać naszą ofertę – proponujemy warsztaty, kursy językowe, szkolenia, spotkania integracyjne. Pracują tu osoby, które mają doświadczenie, wiedzę w sprawach związanych z funkcjonowaniem w Polsce – pracownicy biura, prawnicy, doradcy i lektorzy. W MIP mówimy w czterech językach: po polsku, rosyjsku, ukraińsku i angielsku.

Początkowo MIP był  tylko projektem, który miał się skończyć po 2 latach. Jednak widząc zainteresowanie postanowiliśmy zrobić wszystko, żeby kontynuować działania. Założyliśmy Fundację Centrum Badań Migracyjnych, która pozyskuje fundusze na działanie MIP. Dzięki temu działania, na które otrzymaliśmy dofinansowanie, są bezpłatne.  Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania finansowo kliknij TU.

Zapraszamy do Migrant Info Point!

Jeśli szukają Państwo wsparcia prosimy o kontakt:

najlepiej wypełnić formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/PPHw24LyS5y45jAHA

można też napisać mail, należy opisać krótko swoją sprawę i podać
swoje dane, abyśmy mogli się skontaktować: office@migrant.poznan.pl

albo zadzwonić +48 503 979 758 w godzinach otwarcia biura:

poniedziałek, wtorek, środa i czwartek –> 9:00 – 20:00

piątek –>  9:00 – 18:00

 

 

 

 


 

Nasz zespół

 

 

Izabela Czerniejewska 

 

Jestem antropolożką kulturową, zajmuję się badaniami cudzoziemców w Polsce oraz w Poznaniu. Szczególnie interesuje mnie aspekt edukacji cudzoziemców w Polsce. Napisałam doktorat z etnologii i wydałam książkę „Edukacja wielokulturowa. Działania podejmowane w Polsce”. Od kilku lat pracuję w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu pracując ze szkołami w temacie wsparcia ucznia z doświadczeniem migracji. Prowadzę również szkolenia i warsztaty poświęconе tematyce wielokulturowej. Z MIP związana jestem od 2014 roku, przez lata koordynowałam projekty realizowane na rzecz wsparcia integracji cudzoziemców. Obecnie jestem prezeską Fundacji Centrum Badań Migracyjnych, wspieram i inicjuję projekty oraz działania na rzecz migrantów w Poznaniu i Wielkopolsce.

Możesz do mnie napisać: izacz@migrant.poznan.pl

 

Karolina Sydow

 

Z wykształcenia jestem antropolożką kulturową i lektorką języka polskiego jako obcego. Wykorzystuję te kompetencje współpracując z migrantami na różnych płaszczyznach: prowadząc badania naukowe, opracowując diagnozy i polityki lokalne, czy też ucząc migrantów polskiego. W 2013 roku przygotowałam projekt, w ramach którego otworzyliśmy Migrant Info Point, a dwa lata później współzakładałam Fundację Centrum Badań Migracyjnych by umożliwić kontynuację działalności MIP. Moją motywacją była – i niezmiennie pozostaje – chęć wyrównywania szans, ułatwianie życia nowym mieszkańcom pochodzącym z różnych stron świata, którzy szczególnie na początku swego pobytu w Polsce borykają się z wieloma trudnościami. Cieszę się, że niektórzy wybrali Poznań/ Polskę, jako swój nowy dom. Praca w MIP daje mi poczucie sensu oraz nieustającej podróży bez potrzeby ruszania się z miejsca. Jestem członkinią Zarządu Fundacji. Przygotowuję i koordynuję projekty realizowane przez Fundację. Prowadzę kursy języka polskiego.  

Możesz do mnie napisać: karolina.sydow@migrant.poznan.pl

 

Anna Olchowska

 

Tematy, którymi zajmuję się zawodowo to migracje, uchodźctwo, integracja społeczna osób z doświadczeniem migracyjnym/uchodźczym. Działania obejmują również współpracę instytucjonalną na rzecz integracji nowych mieszkańców i mieszkanek miasta/regionu w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju i Agendy 2030 ONZ. Jestem przekonana, że integracja to proces, który odbywa się na poziomie lokalnym. Będąc w organizacji pozarządowej działam najbliżej ludzi. Mam przestrzeń do innowacyjnych rozwiązań, aby z uwagą podejść, do każdej sprawy. Jestem Członkinią Zarządu Fundacji Centrum Badań Migracyjnych. W Migrant Info Point zajmuję się integracją społeczną. Koordynuję współpracę z wolontariuszami. Współpracuję z instytucjami, chcącymi rozwijać ofertę włączającą migrantów i migrantki. Inicjuję działania integracyjne i prowadzę szkolenia z zakresu integracji.

Możesz do mnie napisać: anna@migrant.poznan.pl

 

Agnieszka Narożniak

 

Jestem absolwentką prawa oraz stosunków międzynarodowych, doktorem nauk prawnych, adiunktem na jednej z poznańskich uczelni. Moje wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w administracji rządowej oraz firmie szkoleniowo-doradczej. Problematyką prawa migracyjnego zainteresowałam się już podczas studiów, a stało się ono moją pasją, gdy poznałam jego praktyczne aspekty pracując w urzędzie wojewódzkim w oddziale ds. cudzoziemców. Poświęciłam mu rozprawę doktorską oraz niemal całą moją aktywność naukową. Z Migrant Info Point związałam się, ponieważ chciałam wspierać migrantów w sprawach związanych z prawnnymi aspektami ich pobytu. Przez wiele lat udzielałam zatem porad prawnych w MIP. Obecnie pełnię także funkcję w zarządzie Fundacji Centrum Badań Migracyjnych.

Możesz do mnie napisać: agnieszka.narozniak@migrant.poznan.pl

 

Małgorzata Bober

 

Zdobyłam wszechstronne wykształcenie, które od kilkunastu lat wykorzystuję podczas praktyki zawodowej. Ukończyłam filozofię i psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyłam studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego ( Uniwersytet Warszawski) oraz coachingu (Wyższa Szkoła Bankowa). Posiadam również certyfikaty FCE i CA. Praca w zespole Migrant Info Point to dla mnie piękne 8 lat życia. Poznaję intrygujących ludzi. Dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem. Prowadzę indywidualne doradztwo zawodowe w języku polskim i angielskim.

Możesz do mnie napisać: gosia@migrant.poznan.pl

 

Aleksandra Dziurzyńska

 

Jestem prawnikiem i tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego. Na moje doświadczenie zawodowe składa się praca w kancelariach prawnych, organach administracji rządowej ( Wielkopolski Urząd Wojewódzki). Pracuję w zespole Migrant Info Point, ponieważ doceniam międzykulturową przestrzeń, w której jest miejsce na pomoc i wymianę doświadczeĶ. Cieszę się z każdej nawiązanej relacji. Poznaję ludzi oraz ich historie. To dla mnie duża wartość, że moja wiedza i doświadczenie służy potrzebującym. Raz w tygodniu prowadzę spotkania z cudzoziemcami w języku polskim, angielskim, niemieckim lub francuskim (średniozaawansowany).

Możesz do mnie napisać: ola.dziurzynska@migrant.poznan.pl

 

Natalia Gujda

 

Mam wykształcenie prawnicze. Pracując w Ukrainie zajmowałam się prawem administracyjnym i cywilnym. Doświadczenie migracji oraz związana z nim integracja w Polsce to moje codzienne doświadczenie. Jestem niepoprawną optymistką. Interesuje się psychologią, prawem, aktywizmem społecznym. Wierzę w ludzi! Migrant Info Point cenię za dobrą atmosferę pracy oraz możliwość poznania inspirujących osób. W biurze Migrant Info Point udzielam konsultacji w języku ukraińskim, rosyjskim i polskim. Cieszę się, że mam możliwość tłumaczenia zawiłych procedur m.in. legalizacji pracy w Polsce prostym, ludzkim językiem. Wiem, jak ważne jest to wsparcie dla osób nowoprzybyłych.

Możesz do mnie napisać: natalia.huida@migrant.poznan.pl

 

Julia Karczewska

 

Filolożka języka polskiego, glottodydaktyczka, nauczycielka dyplomowana, autorka materiałów edukacyjnych do nauki j. polskiego. Przez 3 lata byłam doradczynią metodyczną nauczycieli j. polskiego jako obcego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Wywodzę się z wielokulturowej rodziny. Fascynują mnie ludzie oraz ich różne punkty widzenia. Uwielbiam się uczyć, a dzięki temu: rewidować poglądy i poszerzać horyzonty. Migrant Info Point to miejsce, w którym moja wiedza i kompetencje okazują się potrzebne. Od 2016 roki prowadzę kursy języka polskiego jako obcego. Angażuję się również wszędzie tam, gdzie moje doświadczenie dydatktyczne i znajomość systemu edukacji jest pomocne.

Możesz do mnie napisać: edukacja@migrant.poznan.pl

 

Marta Kowalczyk

 

Ukończyłam filologię polską w zakresie filmoznawstwa, telewizji i kultury medialnej, a następnie studia podyplomowe z nauczania języka polskiego jako obcego na poznańskim Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Od 2016 roku uczę w MIgrant Info Point języka polskiego. Zajmuję się też organizacją kursów, więc jeśli chcecie uczyć się polskiego, na pewno się poznamy. W MIP zaczynałam od wolontariatu w czasie studiów podyplomowych i od razu chciałam być częścią naszej organizacji. W życiu codziennym największą przyjemność sprawia mi poznawanie nowych ludzi i ich historii, chodzenie po górach i do kina oraz gotowanie (najlepiej dla wielu osób!).

Możesz do mnie napisać: polski@migrant.poznan.pl

 

Iryna Rusanova

 

Ukończyłam studia filologiczne w Dnieprze (Ukraina, 2011) oraz zarządzanie na Wyższej Szkole Handlu i Zarządzania (Poznań, 2021). Brałam udział w projekcie „Uczymy i uczymy się języka polskiego” prowadzonym przy współpracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i w UAM w Poznaniu i Uniwersytetu im. A. Nobelia w Dnieprze (2020-2021). Rozwijam nadal swoje umiejętności podczas trwającej Akademii Mentorek i Mentorów Kulturowych organizowanej przez Fundację Ocalenie (Warszawa). Mam doświadczenie jako wolontariuszka. W poznańskich Koziegłowach prowadziłam zajęcia dla dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Jestem otwarta na nowe inicjatywy. Lubię wyzwania. Poznawanie nowych ludzi i kultur sprawia mi ogromną przyjemność. Migrant Info Point poznałam na początku swojej migracji do Polski. Dobrze wspominam warsztaty i wycieczki organizowane przez MIP. Dziś, jako miejsce do działania wybieram MIP, ponieważ cenię sobie to niesamowite miejsce. To tutaj pracują pełni zaangażowania ludzie, którzy mają wielkie serca. Zajmuję się organizacją wydarzeń dla dorosłych i dzieci. Poznaję najbardziej palące potrzeby i widzę, jakich działań brakuje jeszcze w Poznaniu. Można kontaktować się ze mną w 5 językach: w j.polskim, j.rosyjskim, j.ukraińskim, j.angielskim i w j.francuskim.

Możesz do mnie napisać: iryna.rusanova@migrant.poznan.pl

 

Urszula Skonecka

 

Jestem adwokatką. Prowadzę własną kancelarię adwokacką. Od lat współpracuję z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony praw człowieka. W latach 2017-2021 byłam Prezeską Zarządu polskiej sekcji Amnesty International. Obecnie piszę pracę doktorską z tematyki związanej z prawami cudzoziemców. Prowadzę także zajęcia dla studentów. Jestem członkinią Komisji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Postanowiłam podjąć współpracę z Migrant Info Point, ponieważ wielu cudzoziemców spotyka się w Polsce z problemami prawnymi (zarówno związanymi z kwestiami pobytowymi, jak i w sprawach najmu, czy pracy), w których trudno im uzyskać pomoc. MIP zapewnia takim osobom dostęp do nieodpłatnych porad prawnych. Uważam to za cenną i potrzebną inicjatywę. Dlatego właśnie w MIP udzielam porad osobom, które się do nas zwracają. Aby się ze mną na taką wizytę umówić, należy kontaktować się bezpośrednio z biurem MIP (mailowo lub telefonicznie albo przez formularz) – wówczas zostanie ustalony termin spotkania podczas mojego dyżuru w Fundacji.

 

Joanna Spychała 

Pracuję w zespole Migrant Info Point od końca 2019 roku. Zdobywam wykształcenie wyższe na kierunku Filologii Angielskiej. Przez ostatnie lata prowadziłam działania związane z organizacjami pozarządowymi oraz pracą z migrantami. W MIP bardzo cenię możliwość kontaktu z osobami z różnych kultur i środowisk. Nie bez znaczenia jest dla mnie współpraca w świetnym zespole, który wciąż się rozwija m.in. zdobywając nowe umiejętności. W Migrant Info Point pracuję jako konsultantka biura.

Można się ze mną skontaktować mailowo – bezpośrednio: joanna.spychala@migrant.poznan.pl, lub też przez dane kontaktowe biura, jestem dostępna w godzinach jego otwarcia.

 

Ewa Szymczak

 

Od 2019 roku należę do grona konsultantów Migrant Info Point. Z wykształcenia jestem filolożką języka rosyjskiego i ukraińskiego, i właśnie w tych językach możemy porozmawiać na konsultacji. Interesuje mnie temat migracji. Chętnie pomagam osobom, które przyjechały do Polski, by budować swoją przyszłość. MIP ciekawił mnie jeszcze zanim się w nim znalazłam, jako współpracowniczka. Indywidualne podejście do każdej osoby i pomoc w tych najprostszych, a zarazem najtrudniejszych problemach; spotkania integracyjne i treningi; to działania, w których sama zapragnęłam uczestniczyć. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z cudzoziemcami, głównie w obszarach legalizacji pobytu oraz zatrudnienia. W biurze MIP spotkasz mnie w poniedziałki i wtorki między 17:00 a 20:00, a na konsultację umówisz się drogą telefoniczną lub mailową. Serdecznie zapraszam do MIP!

Możesz do mnie napisać: ewa.szymczak@migrant.poznan.pl

 

Feliks Zozuliński

Od 2017 roku jestem związany z Migrant Info Point. Wspieram migrantów, korzystając z własnych doświadczeń migracyjnych oraz wiedzy, którą wyniosłem ze studiów antropologicznych. Miom polem zainteresowań są procesy społeczno-ideologicznej transformacji w poradzieckich republikach Azji Centralnej oraz kwestia integracji migrantów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście badań nad wpływem postsocjalistycznej przeszłości na obecną strukturę społeczno-prawną tych państw. Praca w biurze MIP umożliwia kontakt z ludźmi potrzebującymi wsparcia. To może być: wyjaśnienie podstawowych procedur legalizacyjnych, napisanie oficjalnego pisma czy nawet zainstalowanie aplikacji do sprawdzenia rozkładu jazdy w komunikacji miejskiej. Zwracają się do nas również osoby z bardziej skomplikowanymi sprawami, gdzie oprócz porady prawnej potrzebują np. asysty podczas kontaktu z instytucjami administracji rządowej lub wsparcia w znalezieniu wyspecjalizowanego psychologa dziecięcego. Każdą sprawę traktuję jako równie ważną. Praca MIP pozwala na lepsze zrozumienie problematyki relacji cudzoziemców ze strukturą polskiego systemu prawnego. Daje możliwość zasygnalizowania ich bieżących potrzeb czy poprawienia komunikacji z lokalną społecznością w Poznaniu. W biurze jestem dostępny od poniedziałku do czwartku po wcześniejszym umówieniu się na wizytę przez e-mail lub telefon.

 

Hanna M. Zagulska

Ponad 10 lat pracuję, jako specjalistka ds. public relations instytucji, osób publicznych i firm. Studiowałam filologię polską i filozofię. Dzięki temu rozwinięłam zainteresowania językoznawstwem. Obecnie studiuję prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Uważam, że jako prawniczka będę jeszcze skuteczniej działać na rzecz praw człowieka. Jestem autorką książki dla dzieci i młodzieży „Odwaga”, wyd. Krytyki Politycznej 2021

Praca z organizacjami pozarządowymi to ważna część mojego życia. Chcę, żeby moje umiejętności zawodowe były wykorzystywane nie tylko jako skuteczne narzędzia budowania marek. Tworzenie dobrej komunikacji to silne oręże, gdy niewidoczna praca wolonatriuszy/ek, pracowników i pracowniczek NGOów potrzebuje wsparcia. 

W Migrant Info Point jestem częścią zespołu komunikacji.

Możesz do mnie napisać: hanna.zagulska@migrant.poznan.pl
ostanie zdjęcie: Karolina Jackowska
zdjęcia: Barbara Sinica

 Godziny otwarcia biura MIP:

poniedziałek, wtorek, środa i czwartek –> 9:00 – 20:00

piątek –>  9:00 – 18:00

 

Adres: Półwiejska 17/27, 61-885 Poznań

Jeśli szukają Państwo wsparcia, prosimy o kontakt w celu umówienia wizyty.

najlepiej wypełnić formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/PPHw24LyS5y45jAHA

można też napisać mail, należy opisać krótko swoją sprawę i podać
swoje dane, abyśmy mogli się skontaktować: office@migrant.poznan.pl

albo zadzwonić +48 503 979 758 w godzinach otwarcia biura.

 

Formularz Kliknij i zapisz się na kurs językowy

Zobacz naszą ulotkępdf

Jak wspierać MIP – ulotka