Wersja językowa

Karolina Sydow

Z wykształcenia jestem antropolożką kulturową i lektorką języka polskiego jako obcego. Wykorzystuję te kompetencje współpracując z migrantami na różnych płaszczyznach: prowadząc badania naukowe, opracowując diagnozy i polityki lokalne, czy też ucząc migrantów polskiego. W 2013 roku przygotowałam projekt, w ramach którego otworzyliśmy Migrant Info Point, a dwa lata później współzakładałam Fundację Centrum Badań Migracyjnych by umożliwić kontynuację działalności MIP. Przygotowuję i koordynuję projekty realizowane przez Fundację. Prowadzę kursy języka polskiego.

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content