Wersja językowa

Alicja Skrzypczak

Praca w środowisku wielokulturowym i zjawisko migracji zawsze leżały w kręgu moich zainteresowań zarówno naukowych jak i zawodowych. Po ukończeniu studiów na kierunku filozofia i zrealizowaniu specjalności z komunikacji społecznej i etyki pracowałam wiele lat z młodzieżą w szkole oraz w projektach na rzecz rozwijania kompetencji kulturowych i wielojęzyczności. W Migrant Info Point byłam przez trzy lata wolontariuszką jako nauczycielka języka polskiego jako obcego. Aktualnie pracuję na stanowisku administracyjnym i jestem pierwsza osobą, z którą mają styczność osoby odwiedzające nasze biuro.

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content