Wersja językowa

Agniesza Narożniak

Jestem absolwentką prawa oraz stosunków międzynarodowych, doktorem nauk prawnych, adiunktem na jednej z poznańskich uczelni. Moje wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w administracji rządowej oraz firmie szkoleniowo-doradczej. Problematyką prawa migracyjnego zainteresowałam się już podczas studiów, a stało się ono moją pasją, gdy poznałam jego praktyczne aspekty pracując w urzędzie wojewódzkim w oddziale ds. cudzoziemców. Poświęciłam mu rozprawę doktorską oraz niemal całą moją aktywność naukową. Z Migrant Info Point związałam się, ponieważ chciałam wspierać migrantów w sprawach związanych z prawnnymi aspektami ich pobytu. Przez wiele lat udzielałam zatem porad prawnych w MIP. Obecnie pełnię także funkcję w zarządzie Fundacji Centrum Badań Migracyjnych.

Zobacz inne aktualności

Inicjatywy
Prezentujemy publikację, w której opisujemy nasze doświadczenia w organizacji "inicjatyw". Opisujemy ich początki i założenia, typy inicjatyw oraz ich przykłady, ich rolę i plany n...
Kursy języka polskiego w Wielkopolsce
Dzięki finansowaniu POP Fund wyszliśmy z kursami języka polskiego do miast województwa wielkopolskiego! Kursy trwają w Grabowie nad Prosną, Koninie, Lesznie, Pile, Pobiedziskach, R...
Najwyższy czas na rozmowy po polsku!
W ramach realizowanego projektu "Wiedza to podstawa - kompleksowe wsparcie dla uchodźców z Ukrainy i społeczności lokalnej" mogliśmy stworzyć nowe materiały edukacyjne wspierające ...

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content