Wersja językowa

Izabela Czerniejewska

Jestem antropolożką kulturową, zajmuję się badaniami cudzoziemców w Polsce oraz w Poznaniu. Z MIP związana jestem od 2014 roku, przez lata koordynowałam projekty realizowane na rzecz wsparcia integracji cudzoziemców. Obecnie jestem prezeską Fundacji Centrum Badań Migracyjnych, wspieram i inicjuję projekty oraz działania na rzecz migrantów w Poznaniu i Wielkopolsce.

Agniesza Narożniak

Jestem absolwentką prawa oraz stosunków międzynarodowych, doktorem nauk prawnych, adiunktem na jednej z poznańskich uczelni. Moje wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w administracji rządowej oraz firmie szkoleniowo-doradczej. Problematyką prawa migracyjnego zainteresowałam się już podczas studiów, a stało się ono moją pasją, gdy poznałam jego praktyczne aspekty pracując w urzędzie wojewódzkim w oddziale ds. cudzoziemców. Poświęciłam […]

Karolina Sydow

Z wykształcenia jestem antropolożką kulturową i lektorką języka polskiego jako obcego. Wykorzystuję te kompetencje współpracując z migrantami na różnych płaszczyznach: prowadząc badania naukowe, opracowując diagnozy i polityki lokalne, czy też ucząc migrantów polskiego. W 2013 roku przygotowałam projekt, w ramach którego otworzyliśmy Migrant Info Point, a dwa lata później współzakładałam Fundację Centrum Badań Migracyjnych by […]

Marta Kowalczyk

Ukończyłam filologię polską w zakresie filmoznawstwa, telewizji i kultury medialnej, a następnie studia podyplomowe z nauczania języka polskiego jako obcego na poznańskim Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Od 2016 roku uczę w MIgrant Info Point języka polskiego. Zajmuję się też organizacją kursów, więc jeśli chcecie uczyć się polskiego, na pewno się poznamy. W MIP zaczynałam od […]

Julia Karczewska

Jestem filolożką języka polskiego, glottodydaktyczką, dyplomowaną nauczycielką, autorką materiałów edukacyjnych do nauki j. polskiego. Przez 3 lata byłam doradczynią metodyczną nauczycieli j. polskiego jako obcego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Migrant Info Point to miejsce, w którym mogę wykorzystać moją wiedzę i kompetencje. Od 2016 roku prowadzę kursy języka polskiego jako obcego. Angażuję się […]

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content