Языковая версия

Fundacja

Czym się zajmujemy w MIP?

MIP jest miejscem gdzie cudzoziemcy mogą uzyskać informację i wsparcie związane z legalizacją pobytu, pracy oraz spraw związanych z życiem codziennym. Mówimy jak wypełnić formularze, tłumaczymy i wyjaśniamy zawiłości polskiego prawa. Stale staramy się rozszerzać naszą ofertę – proponujemy warsztaty, kursy językowe, szkolenia, spotkania integracyjne. Pracują tu osoby, które mają doświadczenie oraz wiedzę w sprawach związanych z funkcjonowaniem w Polsce – pracownicy biura, prawnicy, doradcy i lektorzy. W MIP mówimy w czterech językach: po polsku, rosyjsku, ukraińsku i angielsku.

Początkowo MIP był tylko projektem, który miał się skończyć po 2 latach. Jednak widząc zainteresowanie postanowiliśmy zrobić wszystko, żeby kontynuować działania. Założyliśmy Fundację Centrum Badań Migracyjnych, która pozyskuje fundusze na działanie MIP. Dzięki temu działania, na które otrzymaliśmy dofinansowanie, są bezpłatne. Jeśli chcesz wesprzeć nas finansowo, kliknij TU.

Misja

  • Jesteśmy grupą ludzi tworzących życzliwe i bezpieczne miejsce, dzięki któremu każda osoba, niezależnie od pochodzenia, może poczuć się ważna w społeczności lokalnej.
  • Udzielamy fachowego wsparcia, odpowiadając na zróżnicowane potrzeby Migrantek i Migrantów.
  • Wspieramy budowanie integracji, dążąc do spójności społecznej i dobrostanu wszystkich mieszkanek i mieszkańców naszego miasta.

Wizja

  • Dla Migrantek i Migrantów jesteśmy ważnym punktem na mapie Poznania. 
  • Nasze doświadczenie jest źródłem dobrych praktyk dla innych. 
  • Jesteśmy Partnerem w tworzeniu i realizowaniu lokalnych polityk integracyjnych i migracyjnych. 

Zobacz nasze działania

dla migrantów/migrantek, uchodźców/uchodźczyń

dla instytucji publicznych

dla pracodawców

Sprawozdania

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content