Wersja językowa

Trzy miejsca, w każdym inne potrzeby i możliwości…

Przedstawiamy publikację dotyczącą sytuacji cudzoziemców w Swarzędzu, Środzie Wielkopolskiej i Zbąszyniu. Jest to raport zbiorczy który powstał w ramach projektu "Wielkopolska Otwarta - innowacyjne wsparcie i integracja społeczna cudzoziemców", współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Diagnoza sytuacji cudzoziemców w trzech miejscowościach powstała na podstawie rozmów z ekspertami ze środowiska lokalnego oraz ankiet przeprowadzonych wśród cudzoziemców. Dzięki temu poznajemy główne obszary problemowe, potrzeby cudzoziemców, a także możliwości wsparcia w danych miejscowościach. Każdy raport zawiera wnioski i rekomendacje, które mogą posłużyć do tworzenia działań na rzecz lokalnej integracji cudzoziemców.

Izabela Czerniejewska, “TRZY MIEJSCA, W KAŻDYM INNE POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI…” Raport zbiorczy na temat sytuacji cudzoziemców w Swarzędzu, Środzie Wielkopolskiej i Zbąszyniu. Wydawca: Fundacja Centrum Badań Migracyjnych ( Migrant Info Point), Poznań.

Trzy miejsca_raport

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content