Wersja językowa

„W Lesznie jest fajny klimat…”. Raport na temat sytuacji cudzoziemców w Lesznie.

"W Lesznie jest fajny klimat...". Raport na temat sytuacji cudzoziemców w Lesznie.

Przedstawiamy publikację dotyczącą sytuacji cudzoziemców w Lesznie.  Raport ten powstał w ramach projektu „Cudzoziemcy w Wielkopolsce”  dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach  programu „Bardzo Młoda Kultura”. Raport podzielony jest na kilka części: omówienie zastosowanej metodologii, statystyki dotyczące cudzoziemców, charakterystykę cudzoziemców, obszary problemowe,  potrzeby i możliwości wsparcia, przykłady dobrych praktyk z Leszna.  Raport zawiera także wnioski i rekomendacje, które mogą posłużyć do
tworzenia działań na rzecz tej społeczności w Lesznie.

Izabela Czerniejewska, „W LESZNIE JEST FAJNY KLIMAT…” RAPORT NA TEMAT
SYTUACJI CUDZOZIEMCÓW W LESZNIE. Fundacja Centrum Badań Migracyjnych (
Migrant Info Point), Poznań.

„W Lesznie jest fajny klimat…”. Raport na temat sytuacji cudzoziemców w Lesznie.

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content