Wersja językowa

Czas trwania:
01.10.2015 -
31.12.2015
Realizacja:
Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Badań Migracyjnych.

Opis projektu:

Celem projektu jest wzmacnianie procesu integracji cudzoziemców w Poznaniu poprzez wdrażanie kompleksowej oferty wsparcia, poprzez:
♦ zapewnienie cudzoziemcom lepszego dostępu do informacji dotyczących funkcjonowania w kraju i mieście migracji,
♦ zapewnianie cudzoziemcom wsparcia poprzez zwiększanie ich kompetencji językowych (język polski),
♦ zapewnianie możliwości poszerzania wiedzy w obszarach pozwalających na aktywniejszy udział na lokalnym rynku pracy i życiu społecznym,

♦ kontynuacja i rozwijanie współpracy różnych instytucji i organizacji zajmujących się migrantami z zamiarem wypracowania modelu długofalowej współpracy.

Podejmowane działania:
♦ prowadzenie punktu informacyjnego Migrant Info Point (poniedziałki, środy, piątki),
♦ organizowanie i prowadzenie kursów języka polskiego,
♦ prowadzenie doradztwa zawodowego,

♦ organizowanie i prowadzenie mentoringu,
♦ organizowanie szkoleń z zakresu otwierania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
♦ koordynacja współpracy między instytucjami.

Godziny otwarcia Migrant Info Point:
poniedziałki: 14-20
środy: 14-20
piątki: 10-16

Koordynatorka projektu

Izabela Czerniejewska
izacz@migrant.poznan.pl

Zobacz inne projekty

Punkt informacyjno-doradczy dla obywatelek i obywateli Ukrainy
Popojutrze 2.0
Kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży "Chcę znać polski"

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content