Wersja językowa

Czas trwania:
01.06.2018 -
30.11.2018
Współfinansowanie:
Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Opis projektu:

Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia, chcemy podzielić się wiedzą i zbiorem praktyk z innymi podmiotami (instytucjami, organizacjami społecznymi, liderami, przedstawicielami władz lokalnych), działającymi na terenie województwa wielkopolskiego.

Ideą projektu jest wybranie 3 miejsc w Wielkopolsce, w których tematyka obecności cudzoziemców jest postrzegana jako istotna.

W ramach projektu w każdym z miejsc zostanie przeprowadzona diagnoza sytuacji (problemów i potrzeb cudzoziemców oraz lokalnych mieszkańców), a następnie liderzy społeczności otrzymają wsparcie merytoryczne i metodologiczne do prowadzenia działań  na rzecz integracji cudzoziemców na poziomie lokalnym. Efektem projektu będą przeszkoleni liderzy, którzy ze wsparciem MIPu, przeprowadzą pierwsze inicjatywy na rzecz integracji społecznej imigrantów.

Zobacz: Trzy miejsca raport

Koordynatorka projektu

Anna Światnienko
anna@migrant.poznan.pl

Zobacz inne projekty

Punkt informacyjno-doradczy dla obywatelek i obywateli Ukrainy
Wiedza to podstawa - kompleksowe wsparcie dla uchodźców z Ukrainy i społeczności lokalnej
Popojutrze 2.0

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content