Wersja językowa

Czas trwania:
22.12.2017 -
21.12.2020
Współfinansowanie:
Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, program DEAR

Opis projektu:

Projekt międzynarodowy, którego celem jest podniesienie świadomości dotyczącej celów Agendy 2030 wśród władz oraz lokalnej społeczności.

Więcej o projekcie: http://shapingfaircities.eu

Więcej o Agendzie 2030: http://www.un.org.pl/agenda-2030-rezolucja

W ramach projektu odbędą się:
– przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców Poznania dotyczącej wiedzy na temat Agendy 2030 i zrównoważonego rozwoju
– szkolenia dla władz lokalnych z zakresu implementacji zasad zrównoważonego rozwoju
– kampania marketingowa na rzecz podniesienia świadomości o zrównoważonym rozwoju
– szkoła letnia
– organizacja Fair Cities Days w Poznaniu
– inicjatywy integrujące cudzoziemców ze społecznością Poznania

Partnerzy:
Regione Emilia-Romagna (Włochy) – lider projektu
Alma Mater Studiorum – Universita di Bologna (Uniwersytet Boloński) (Włochy)
Ayuntamiento de Alicante (Urząd Miasta Alicante) (Hiszpania)
Bashkia Shkoder (Gmina Szkodra) (Albania)
Grad Split (Miasto Split) (Chorwacja)
Falkopings Kommun (Gmina Falköping) (Szwecja)
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (Polska)
Judetul Iasi (Okręg Jassy) (Rumunia)
Asociatia Biroul Regional Pentru Cooperare Transfrontaliera Iasi Pentru Granita Romania – Republica Moldova (Biuro Regionalnego Stowarzyszenia ds. Współpracy Transgranicznej dla Granicy Rumunii i Republiki Mołdawii w Jassy) (Rumunia)
Comune di Forli (Gmina Forli) (Włochy)
Comune di Modena (Gmina Modena) (Włochy)
Comune di Reggio Emilia (Gmina Reggio Emilia) (Włochy)
Conselho Municipal da Cidade de Pemba (Rada Miasta Pemby) (Mozambik)
Conselleria d’Igualtat I Politiques Inclusives Generalitat Valenciana (Ministerstwo Równości i Polityki Integracji Generalitat Walencji) (Hiszpania)
Gruppo di Volontariato Civile Associazione (Stowarzyszenie Grupa Cywilnego Wolontariatu) (Włochy)
Dimos Patreon (Gmina Patras) (Grecja)
Velje Kommune (Gmina Vejle) (Dania)

Zapytanie ofertowe #1
Zapytanie ofertowe #2

raport SFC_ pol

Specjalista ds. komunikacji
Kordynatorka kampanii i mediów:
Renata Teichert
renata@migrant.poznan.pl

Koordynatorka projektu

Izabela Czerniejewska
izacz@migrant.poznan.pl

Zobacz inne projekty

Popojutrze 2.0
Kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży "Chcę znać polski"
2022
Kursy języka polskiego w gminach powiatu poznańskiego

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content