Wersja językowa

Czas trwania:
01.10.2018 -
30.09.2019
Grantodawca:
Foundation Open Society Institute we współpracy z OSIFE – częścią Open Society Foundations
Kwota dofinansowania:
150 000 USD
Partnerzy:
Amnesty International Polska, Fundacja Centrum Badań Migracyjnych (Migrant Info Point), Fundacja Nasz Wybór, Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polska Gościnność (Chlebem i Solą oraz portal uchodźcy.info), Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Nomada.

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie występującego w Polsce potencjału wspierania imigrantów i uchodźców poprzez:

  • Zaoferowanie bezpośredniego wsparcia i porad migrantom w kryzysie, szczególnie uchodźcom, którym udało się dotrzeć do Polski oraz ochrona ich praw człowieka w relacjach z polskimi władzami;
  • Podwyższanie jakości oferowanego migrantom wsparcia integracyjnego dzięki dzieleniu się wiedzą, wdrażaniu dobrych praktyk na poziomie lokalnym oraz podnoszeniu jakości działań skierowanych do migrantów zarówno w ramach Konsorcjum, jak i wśród innych liderów;
  • Szerzenie idei niesienia pomocy migrantom w polskim społeczeństwie oraz dostarczanie rzetelnych informacji o migracjach, przede wszystkim uchodźczych, do liderów opinii.

Planowane działania składają się z 4 komponentów:

Komponent 1. „Open Poland” – Bezpośrednia pomoc dla uchodźców oraz  działania informacyjne na temat odmowy wpuszczania uchodźców do Polski na granicy w Terespolu.

Komponent 2. „On local level” – Prowadzenie poradnictwa na poziomie lokalnym w 4 miastach (Lublin, Poznań, Warszawa, Wrocław) oraz dzielenie się doświadczeniami i standaryzacja

Komponent 3. „All on Board” – stworzenie wspólnej bazy wolontariuszy i platformy dla nich. W ramach platformy prowadzone będą także kursy podnoszące kompetencje wolontariuszy (zarówno on-line jak i podczas zjazdów). 

Komponent 4. „For Others” – stworzenie systemu wsparcia dla osób, które lokalnie wspierają imigrantów w Polsce poprzez program mentoringu dla liderów tych społeczności. 

Zobacz inne projekty

Punkt informacyjno-doradczy dla obywatelek i obywateli Ukrainy
Popojutrze 2.0
Kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży "Chcę znać polski"

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content