Wersja językowa

Czas trwania:
01.01.2017 -
30.06.2017
Współfinansowanie:
Urząd Miasta Poznania

Opis projektu:

Celem projektu jest wzmacnianie procesu integracji cudzoziemców w Poznaniu poprzez kontynuowanie oferty wsparcia.

W bezpłatnej dla cudzoziemców ofercie znajduje się:

  • działalność punktu doradczo-informacyjnego Migrant Info Point
  • wydanie broszury informacyjnej dla cudzoziemców
  • prowadzenie doradztwa prawnego
  • wsparcie w rozwoju zawodowym (warsztaty z doradztwa zawodowego i zakładania działalności gospodarczej),
  • 2 kursy języka polskiego
  • Wsparcie nowych inicjatyw
  • Pikniki

Koordynatorka projektu

Izabela Czerniejewska
izacz@migrant.poznan.pl

Zobacz inne projekty

Punkt informacyjno-doradczy dla obywatelek i obywateli Ukrainy
Popojutrze 2.0
Kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży "Chcę znać polski"

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content