Wersja językowa

Czas trwania:
01.02.2016 -
31.12.2016
Współfinansowanie:
Urząd Miasta Poznania
Realizacja:
Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Badań Migracyjnych.

Opis projektu:

Celem projektu jest udzielenie wsparcia cudzoziemcom poprzez zapewnienie im lepszego dostępu do informacji dotyczących funkcjonowania w Polsce i Poznaniu.

W bezpłatnej dla cudzoziemców ofercie znajduje się:
♦ działalność punktu doradczo-informacyjnego Migrant Info Point,
♦ prowadzenie doradztwa prawnego,
♦ prowadzenie doradztwa zawodowego,
♦ organizowanie i prowadzenie mentoringu (do marca 2016 roku)
♦ organizowanie szkoleń z zakresu otwierania własnej działalności gospodarczej.

Od 1 lutego MIP otrzymał dofinansowanie z Urzędu Miasta Poznania na działalność do końca 2016 roku.

Koordynatorka projektu

Izabela Czerniejewska
izacz@migrant.poznan.pl

Zobacz inne projekty

Punkt informacyjno-doradczy dla obywatelek i obywateli Ukrainy
Popojutrze 2.0
Kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży "Chcę znać polski"

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content