Wersja językowa

Termin realizacji:
15.03.2018 -
14.12.2018
Grantodawca:
Fundusz Obywatelski zarządzany przez Fundację dla Polski
Kwota dofinansowania:
10 000 PLN

Opis projektu:

Konsorcjum to nieformalna grupa skupiająca 9 organizacji zajmujących się wsparciem imigrantów i uchodźców w Polsce. Projekt zakłada zorganizowanie 10 spotkań Konsorcjum, w tym 3 warsztatów podnoszących kompetencje organizacji członkowskich.

Głównymi celami konsorcjum są:

  • podnoszenie jakości debaty publicznej w kwestii migracji i uchodźctwa poprzez ogólnopolskie działania w tym kampanie społeczne, inicjowanie dialogów lokalnych;
  • podnoszenie jakości pomocy świadczonej przez każdą z organizacji, a także specjalistyczne wsparcie dla liderów lokalnych;
  • wypracowywanie nowych narzędzi integracyjnych w zmiennych warunkach;
  • dzielenie się wiedzą, docelowo bycie think-tankiem integracyjnym.

Istnienie takiej grupy jest niezbędnym warunkiem do tego, aby móc zrealizować powyższe cele i dążenia.

Kierunki naszych działań są dwa. Przede wszystkim to działania do wewnątrz, wzmacniające organizacje członkowskie, by mogły one lepiej i skuteczniej działać na zewnątrz, wspierając migrantów na rzecz których działają. Chodzi tu zarówno o pozyskiwanie nowej wiedzy, ale także wsparcie solidarnościowe podczas działania w trudnych warunkach zewnętrznych. Pośrednio zatem to migranci – nasi klienci – są odbiorcami działań konsorcjum.

Poza tym opracowane projekty nastawione są na wychodzenie na zewnątrz – do polskiego społeczeństwa, w tym wolontariuszy, lub do innych organizacji.

W pracach Konsorcjum bierze udział 9 organizacji: Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Migrant Info Point (Poznań), Polskie Forum Migracyjne, Stowarzyszenie Nomada (Wrocław), Uchodźcy.Info i Chlebem i Solą, Fundacja Nasz Wybór, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Stowarzyszenie Homo Faber.

Zobacz inne projekty

Punkt informacyjno-doradczy dla obywatelek i obywateli Ukrainy
Popojutrze 2.0
Kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży "Chcę znać polski"

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content