Wersja językowa

Czas trwania:
01.05.2018 -
15.10.2018
Finansowanie:
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu “Bardzo Młoda Kultura”
Partner:
Fundacja Centrum Aktywności Twórczej w Lesznie
Miejsce realizacji:
Leszno, Fundacja Centrum Aktywności Twórczej w Lesznie.
Autorka:
Izabela Czerniejewska
izacz@migrant.poznan.pl

Opis projektu:

Projekt “Cudzoziemcy w Wielkopolsce” jest realizowany dzięki nagrodzie przyznanej przez CK Zamek w ramach konkursu „Współdziałanie w kulturze”. Projekt ma na celu diagnozę sytuacji i potrzeb cudzoziemców mieszkających w Lesznie, zsieciowanie instytucji i organizacji, które będą wspierać integrację cudzoziemców na poziomie lokalnym. Działania projektowe obejmują szkolenia dotyczące aspektów prawnych legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, spotkania otwarte dla mieszkańców i cudzoziemców, których tematy są oparte o przeprowadzoną diagnozę. Podobnie (w oparciu o diagnozę) zostanie zrealizowana inicjatywa na rzecz integracji społeczności lokalnej ze społecznością cudzoziemską. W wyniku projektu powstanie diagnoza potrzeb mieszkańców i cudzoziemców oraz sieć kontaktów osób i instytucji wspierających integrację cudzoziemców na poziomie społeczno-kulturowym.  Powstanie również praktyczny przewodnik dla innych miejscowości – know how, jak wspierać integrację cudzoziemców.

Zobacz: Raport_Leszno

Koordynatorka projektu

Anna Światnienko
anna@migrant.poznan.pl

Zobacz inne projekty

Punkt informacyjno-doradczy dla obywatelek i obywateli Ukrainy
Wiedza to podstawa - kompleksowe wsparcie dla uchodźców z Ukrainy i społeczności lokalnej
Popojutrze 2.0

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content