Wersja językowa

Czas trwania:
01.04.2015 -
31.03.2016
Grantodawca:
Program Obywatele dla Demokracji, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wdrażany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.
Miejsce:
Projekt realizowany w Poznaniu przez Centrum Badań Migracyjnych UAM oraz w Warszawie wraz ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej

Opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie procesu integracji migrantów w Poznaniu i Warszawie poprzez interdyscyplinarne poradnictwo prawne, integracyjne oraz pomoc tłumaczeniową.

Planowane działania w Poznaniu:
– bezpłatne porady prawne
– doradztwo w Migrant Info Point (MIP)
– comiesięczne międzynarodowe pikniki
– opracowanie 2 raportów na temat sytuacji migrantów w Poznaniu
– wzmacnianie kompetencji pracowników Migrant Info Point (szkolenia, staże)
– współpraca z instytucjami działającymi na rzecz migrantów w Poznaniu
– portal informacyjny dla cudzoziemców w Poznaniu – kontynuacja i uaktualnianie

Godziny otwarcia Migrant Info Point:
wtorki: 15-20
czwartki: 10-15

Koordynatorka projektu

Izabela Czerniejewska
izacz@migrant.poznan.pl

Zobacz inne projekty

Popojutrze 2.0
Kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży "Chcę znać polski"
2022
Kursy języka polskiego w gminach powiatu poznańskiego

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content