Informacja i wsparcie dla cudzoziemców w Poznaniu

Ostatnie aktualności

Publikacje Centrum Badań Migracyjnych UAM o potrzebach migrantów i migrantek w Poznaniu

17 lutego 2017

Migrant Info Point jest miejscem, które powstało jesienią 2013 roku z myślą o cudzoziemcach mieszkających w Poznaniu. Powstanie punktu było zainspirowane rekomendacjami na podstawie badań antropolożek i antropologów z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opublikowanych w pracy „Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej” pod red. Natalii Bloch i Elżbiety M. Goździak w 2010.

Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej, 2010

Książka była pierwszą próbą zdiagnozowania barier, na jakie napotykali imigranci i imigrantki w procesie integracji w wymiarze instytucjonalnym w Poznaniu, w trzech najważniejszych obszarach: ryku pracy, edukacji i opieki zdrowotnej. W publikacji zawarte zostały konkretne rekomendacje i propozycje dobrych praktyk, które zostały również zaprezentowane na konferencji łączącej środowisko naukowe, przedstawicieli władz samorządowych i organizacji pozarządowych.

N. Bloch, E.M. Goździak (red.)

Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM 2010.

Od gości do sąsiadów

Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy

W tomie znaleźć można materiały opisujące specyfikę migracji do Poznania (jej wymiar statystyczny, pochodzenie i cel migrantów) oraz artykuły przedstawiające problemy, z którymi stykają się mieszkańcy Poznania pochodzący z zagranicy: legalizacja i przedłużanie pobytu, bezdomność, bariery na rynku pracy i związany z nim przymus samozatrudnienia.

N. Bloch, I. Main, K. Sydow (red.),
Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM 2015.

PUBLIKACJA

Godziny otwarcia biura MIP:

poniedziałek 9:00 – 20:00

wtorek 9:00 – 20:00

środa 9:00 – 20:00

czwartek – 9:00 – 20:00

piątek –  9:00 – 18:00

Adres: Półwiejska 17/27, 61-885 Poznań

 

Jeśli szukają Państwo wsparcia, prosimy o kontakt w celu umówienia wizyty.

najlepiej wypełnić formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/PPHw24LyS5y45jAHA

można też napisać mail, należy opisać krótko swoją sprawę i podać
swoje dane, abyśmy mogli się skontaktować: konsultacje@migrant.poznan.pl

albo zadzwonić +48 503 979 758 w godzinach otwarcia biura.

 

W sprawach innych niż konsultacyjne prosimy o kontakt do biura MIP:  office@migrant.poznan.pl

Jak wspierać MIP – ulotka