Informacja i wsparcie dla cudzoziemców w Poznaniu

Ostatnie aktualności

Czy wiesz, że pracujący w Polsce migranci/migrantki otrzymujący wynagrodzenie od polskich pracodawców podlegają obowiązkowi rozliczenia podatku dochodowego?

Info Czy wiesz, że pracujący w Polsce migranci/migrantki otrzymujący wynagrodzenie od polskich pracodawców podlegają obowiązkowi rozliczenia podatku dochodowego?
15 marca 2023

Czy wiesz, że pracujący w Polsce migranci/migrantki otrzymujący wynagrodzenie od polskich pracodawców podlegają obowiązkowi rozliczenia podatku dochodowego? 

      ▫️ Na ogół każda osoba migrancka w konsekwencji pracy przez jakikolwiek okres w Rzeczypospolitej Polskiej powinien wziąć pod uwagę konieczność wykazania zarobionych pieniędzy przed urzędem skarbowym – polskim, w swoim kraju pochodzenia lub przed obydwoma. 

▫️ Rodzaj otrzymanego od pracodawcy dokumentu zależeć będzie od typu zarobków uzyskiwanych w RP. Jeśli idzie o wynagrodzenia za rok 2022, spodziewać się można: 

–  dokumentu IF-1/IF-1R, czyli informacji o wysokości przychodu uzyskanego przez niezamieszkujące w Polsce osoby; 

– dokumentu PIT-11, czyli standardowej informacji o dochodach i zaliczkach pobranych ze względu na podatek dochodowy. 

Polski pracodawca jest zobowiązany do przygotowania dla zatrudnianego przez siebie obywatela innego państwa jeden z tych dokumentów do końca lutego 2023 roku 

📍 W przypadku wyjazdu do kraju pochodzenia osoba wyjeżdżająca może w ciągu 14 dni otrzymać odpowiednie dokumenty od pracodawcy (zostaną one także przesłane do urzędu skarbowego). W tym celu należy wystosować pisemny wniosek do pracodawcy z prośbą o przekazanie dokumentów. Jeżeli pisemny wniosek nie zostanie wystosowany do pracodawcy, wtedy prześle odpowiedni dokument na podany przez pracownika adres w innym kraju lub polski adres przed upływem końca lutego roku następującego po roku będącego przedmiotem rozliczenia. Po uprzedniej zgodzie pracownika PIT-11 czy też IFT-1R może zostać także wysłany przez pracodawcę w postaci cyfrowej – na podany przez pracownika adres e-mail. 

Obywatele innych państw zobowiązani są do przygotowania i złożenia deklaracji PIT-37 (do 02 maja 2023 roku) do właściwego organu podatkowego. 

📍Wyjazd do innego kraju nie zwalnia z obowiązku rozliczenie podatkowego (w takim wypadku należy to zrobić korespondencyjnie)! 

Godziny otwarcia biura MIP:

poniedziałek 9:00 – 20:00

wtorek 9:00 – 20:00

środa 9:00 – 20:00

czwartek – 9:00 – 20:00

piątek –  9:00 – 18:00

Adres: Półwiejska 17/27, 61-885 Poznań

 

Jeśli szukają Państwo wsparcia, prosimy o kontakt w celu umówienia wizyty.

najlepiej wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/e/hck28cJa24

można też napisać mail, należy opisać krótko swoją sprawę i podać
swoje dane, abyśmy mogli się skontaktować: konsultacje@migrant.poznan.pl

albo zadzwonić +48 503 979 758 w godzinach otwarcia biura.

 

W sprawach innych niż konsultacyjne prosimy o kontakt do biura MIP:  office@migrant.poznan.pl

Jak wspierać MIP – ulotka