Wersja językowa

MIP dla Ukrainy

Działania:• Pomoc prawna: konsultacje w sprawie legalizacji pobytu i pracy, edukacji i systemu opieki zdrowotnej, informacje o świadczeniach socjalnych itp.• Wsparcie w rozwoju zawodowym• Kursy języka polskiego i kursy adaptacyjne• Inicjatywy integracyjne• Wsparcie dla społeczeństwa przyjmującego (np. pracodawców, nauczycieli, urzędników)• Wsparcie informacyjne za pośrednictwem mediów społecznościowych/internetu Rezultaty:Migranci i uchodźcy:• są bardziej świadomi legalizacji pobytu i […]

Popojutrze 2.0 – Kształcenie

Jej celem będzie pomoc w nabyciu kompetencji językowych istotnych w ramach funkcjonowania wśród rówieśników i koniecznych w celu aktywnego uczestnictwa w lekcjach geografii.– opracowanie materiałów dydaktycznych i scenariuszy lekcji z zakresu języka polskiego jako obcego/drugiego– opracowanie materiałów językowych, które pozwolą uczniom na przygotowanie się do lekcji geografii i umożliwią aktywne w nich uczestnictwo– testowanie materiałów […]

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content