Wersja językowa

Zagraniczny student w Poznaniu: Przewodnik po prawach

„Przewodnik po prawach”, opracowany w języku angielskim, będzie dostępny online do pobrania bezpłatnie w formacie pdf przez każdego zainteresowanego.  Ponadto, projekt obejmuje przeprowadzenie spotkań otwartych w języku angielskim dla studentów zagranicznych poznańskich uczelni w celu zaprezentowania kompendium oraz przybliżenia i omówienia poruszanych w nim problemów.  POBIERZ: Foreign students in Poznan

Witaj w Poznaniu

Pakiet będzie również wartościowym materiałem edukacyjnym, wspierającym nauczycieli szkół podstawowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Dzięki współpracy z Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w Poznaniu karty pracy zostaną zilustrowane i opracowane  graficznie. Karty do pobrania  Copyright: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Fundacja Centrum Badań Migracyjnych Poznań 2019 Teksty i koncepcja merytoryczna: Julia Karczewska Projekt graficzny i ilustracje: […]

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content