Wersja językowa

Grupa Granica potrzebuje Waszego pilnego wsparcia, by móc dalej pomagać na pograniczu polsko-białoruskim!

Grupa Granica potrzebuje Waszego pilnego wsparcia, by móc dalej pomagać na pograniczu polsko-białoruskim!

🔸We wrześniu dla jednych dzieci zaczęła się szkoła, a dla innych walka o przetrwanie w zimnych lasach przygranicznych.

🔸Koniec wakacji i początek września to nie tylko czas, kiedy do szkół wracają Wasze dzieci, rodzeństwo, synowie i córki znajomych, a w domach przybywa nowych tornistrów, zeszytów i przyborów do pisania.

🔸Początek jesieni oznacza też, że temperatury nocą w przygranicznych lasach i na mokradłach niebezpiecznie zbliżają się do zera. Aktywiści i aktywistki GG uzupełniają zapasy przygotowane dla osób uchodźczych napotkanych w terenie o bieliznę termiczną, cieplejsze ubrania, buty, śpiwory, zapasy żywności. Niestety, bez Waszej pomocy nie dadzą dłużej rady.

🔹Mimo że kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej trwa już ponad rok, rządzący Polską wciąż nie zdążyli jeszcze odrobić wielu ważnych lekcji, m.in.:

👉 lekcji z przestrzegania prawa krajowego i międzynarodowego – mundurowi na pograniczu wciąż praktykują nielegalne push-backi; napotkane osoby uchodźcze wyrzucane są za drut, bez możliwości złożenia wniosków o ochronę prawną.

👉 lekcji empatii i zrozumienia – osoby szukające pomocy w Polsce i Unii Europejskiej nie udają się w niebezpieczną podróż dla zabawy; często uciekają przed konfliktami zbrojnymi, represjami, głodem i innymi klęskami dotykającymi całe kraje.

👉 lekcji z człowieczeństwa – nielegalnym wywózkom na stronę białoruską (gdzie osobom uchodźczym grozi przemoc, a niekiedy gwałty i tortury) poddawane są całe rodziny z dziećmi, osoby starsze, schorowane, osoby z niepełnosprawnościami.

🔸Przez ponad rok Grupa Granica dotarła z pomocą do ponad tysiąca dzieci, które wraz z rodzinami poszukują bezpiecznego miejsca na ziemi. Nie udałoby się to, gdyby nie Wasze wsparcie. Prosimy o nie raz jeszcze. Dziś wiemy, że kryzys humanitarny potrwa kolejne miesiące. Musimy być gotowi na każdy kolejny dzień – już teraz możesz pomóc pomagać.

👉 Grupa Granica – nieformalna inicjatywa powstała w odpowiedzi na kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej. Niesie pomoc humanitarną, prawną i medyczną, monitoruje przestrzeganie praw człowieka. Pomaganie jest legalne, to przemoc jest przestępstwem!

* udostępniając treści GG, podaj źródło.

👉 Grupa Granica to także i Wy – zasilając konto zrzutkowe umożliwiacie dalsze niesienie pomocy humanitarnej.

Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/j5z5aa

Dziękujemy za Wasze wsparcie!

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content