Wersja językowa

Zostań Mentee w Projekcie Mentoring 1:1

Projekt Mentoring 1:1

 Zostań Mentee

 • Jesteś nowy/a w Poznaniu
 • Chcesz się odnaleźć w Poznaniu i szukasz wsparcia
 • Masz kłopoty z językiem
 • Szukasz przyjaznych ludzi
 • Chcesz brać udział w regularnych spotkaniach z Mentorem, który może udzielić wsparcia, doradzić i podzielić się własnym doświadczeniem lub z którym możesz popraktykować język?

Jeżeli Twoja odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi «TAK», to udział w Projekcie Mentor będzie idealnym rozwiązaniem.

Program MENTORING jest prowadzony w ramach Migrant Info Point – obok informacji i doradztwa, w ramach tego programu oferujemy cudzoziemcom/cudzoziemkom wsparcie w integracji ze społecznością lokalną.

Rozpoczynamy właśnie REKRUTACJĘ chętnych do udziału w projekcie MENTORING 1:1 jako Mentee, czyli zapraszamy do zgłaszania się cudzoziemnców, którzy szukają wsparcia.


Mentoring – co to takiego?

Mentoring to pewien rodzaj profesjonalnej przyjaźni. Ma ona charakter nieformalny i nieodpłatny, działa na zasadzie relacji 1 na 1 pomiędzy Mentorem/Mentorką a Mentee. Mentor na zasadach wolontariatu deklaruje 1-1,5 godziny czasu tygodniowo dla Mentee przez okres 3 miesięcy, wspieradzieli się doświadczeniem i pomaga rozwiązywać bieżące problemy Mentee. Mentor nie jest ekspertem/prawnikiem/psychologiem. Na początku projektu razem wyznaczycie sobie cele i zadania oraz priorytety którym ta znajomość będzie służyć.

 

Kto może zostać Mentee?

 • osoba, która niedawno przeprowadziła się do Poznania z zagranicy
 • chcesz się odnaleźć w Poznaniu i szukasz wsparcia
 • szukasz przyjaznych ludzi
 • osoba gotowa uczestniczyć w spotkaniach z Mentorem co najmniej raz w tygodniu (1h-1,5h) od grudnia do marca

 

Istnieje wiele różnych celów przyjaźni mentorskiej, m.in.:

 • pomoc w korzystaniu z usług publicznych np. transport,
 • rozwijanie umiejętności społecznych – przystosowanie się do polskiej kultury,
 • szlifowanie języka polskiego,
 • poznawanie miasta,
 • wsparcie w nauce (zadania domowe, obowiązki uczelniane),
 • wsparcie duchowe, posiadanie znajomej twarzy w mieście,
 • dowiadywanie się o możliwościach relaksu i dobrej zabawy.

 

Jakie są obowiązki Mentee?

 • uczestniczyć w spotkaniu wprowadzającym z koordynatorem projektu
 • wypracować razem z Mentorem cele, kierunki współpracy, założenia i priorytety które będą realizowane podczas trwania projektu 
 • spotykać się co najmniej raz w tygodniu z Mentorem: 1-1,5h
 • pamiętać że Mentor jest wolontariuszem i nie nadużywać tej znajomości
 • informować koordynatora projektu/biuro Migrant Info Point w przypadku jakichkolwiek problemów.

Co zyskasz będąc Mentee?

 • odnajdziesz się w Poznaniu, łatwiej poradzisz sobie z adaptacją w nowym dla Ciebie mieście
 • poznasz nowych ludzi, miejscainne niż te spotykane przez Ciebie na co dzień
 • polepszysz swoją znajomość języka polskiego
 • posiądziesz niezbędną wiedzę i ewentualne wsparcie przy korzystaniu z usług publicznychoraz wiedzy o mieście
 • poznasz lepiej polską kulturę i tradycje 
 • otrzymasz wsparcie i odnajdziesz przyjazną duszę w Poznaniu

ZGŁOŚ SIĘ!

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie Mentoring – wypełnij zgłoszenie online: https://forms.office.com/r/dHupSupJj5 

Nabór chętnych do bycia Mentee trwa do 24.11.2022.

Pytania: gosia.kuzdra@migrant.poznan.pl

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content