Wersja językowa

Przy śniadaniu po polsku

Zapraszamy wszystkie kobiety, dla których język polski nie jest językiem ojczystym, na spotkania z językiem polskim podczas śniadania.

Po południu masz wiele obowiązków, ale rano masz czas na samorozwój?

Uczysz się polskiego, ale nie masz gdzie go ćwiczyć? Może dopiero zaczęłaś i masz barierę językową?

Chcesz poznać nowe osoby i podzielić się doświadczeniami?

Spotkajmy się razem na śniadaniu, pośmiejmy się i porozmawiajmy! 🙂Do zobaczenia w środę w 423, spotkanie odbędzie się od 9.30 do 11.00

Spotkania są bezpłatne, obowiązują zapisy: https://forms.gle/HVXXk4CCDCQnwXqX9

Do zobaczenia! 🙂

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content