Wersja językowa

Projekt Mentor Migrant Info Point

Projekt MENTOR jest prowadzony przez Migrant Info Point. W ramach tego projektu oferujemy cudzoziemcom wsparcie w integracji ze społecznością lokalną.

 

Kim jest Mentor?

Mentor to osoba mieszkającą w Poznaniu przez dłuższy czas, znająca miasto, język i kulturę. Na zasadach wolontariatu wspiera, dzieli się doświadczeniem i pomaga rozwiązywać bieżące problemy Mentee. Mentor nie jest ekspertem/prawnikiem/psychologiem, bycie Mentorem oznacza budowanie profesjonalnej przyjaźni z Mentee. Na początku projektu razem wyznaczycie cele i zadania oraz priorytety którym ta przyjaźń będzie służyć.

 

Kim jest Mentee?

➡ Jest nowy/a w Poznaniu
➡ 
Chce się odnaleźć w Poznaniu i szuka wsparcia
➡ 
Ma kłopoty z językiem
➡ 
Szuka przyjaznych ludzi

Mentee to cudzoziemiec który przeprowadził się do Poznania, chce się odnaleźć w nowym środowisku i szuka wsparcia. Może mieć problemy z adaptacją do nowego środowiska, potrzebuje pomocy.

 

Na czym polega Projekt?

Istnieje wiele różnych celów wsparcia mentorskiego m.in.:

➡ pomoc w korzystaniu z usług publicznych, np transport (PEKA, gdzie sprawdzać rozkład jazdy komunikacji miejskiej, jak kupić bilet na pociąg i td), lub lekarz, urzędy
➡ 
rozwijanie umiejętności społecznych – pomóc w przystosowaniu się do polskiej kultury (z uwzględnieniem możliwych różnic kulturowych, jak wypada się zachować w danej sytuacji, czego nie wypada robić)
➡ 
praktyka języka polskiego (lub nauka podstawowych i przydatnych zwrotów)
➡ 
wsparcie w poznawaniu miasta (gdzie lepiej pójść by zjeść coś dobrego, gdzie na zakupy, jak również jakie są wydarzenia kulturalne, miejsca warte zobaczenia i poznanie historii miasta/dzielnicy)
➡ 
wsparcie emocjonalne, posiadanie znajomej twarzy w mieście

i wiele innych rzeczy, które mogą się okazać przydatne kiedy jesteśmy od niedawna w nowym miejscu.

 

Kto może zostać Mentee?

Każdy, kto:

➡ jest obcokrajowcem
➡ 
jest od niedawna w Poznaniu, jest otwarty na nowe znajomości, chce się odnaleźć w mieście
➡ 
potrzebuje wsparcia którego nie może znaleźć w innym miejscu (np. na uczelni)
➡ jest gotowy uczestniczyć w spotkaniach z Mentorem co najmniej raz w tygodniu (1h-1,5h)  od marca do czerwca
➡ 
nie zna dobrze miasta, kultury, języka

Jakie są obowiązki Mentee?


➡ uczestniczyć w spotkaniu wprowadzającym z koordynatorem projektu
➡ 
wypracować razem z Mentorem cele, kierunki współpracy, założenia i priorytety które będą realizowane podczas trwania projektu
➡ 
spotykać się co najmniej raz w tygodniu z Mentorem (1-1,5h)
➡ 
pamiętać że Mentor jest wolontariuszem i nie nadużywać znajomości
➡ 
informować Mentora o przyczynach uniemożliwiających udział w spotkaniu co najmniej 24h przed zaplanowanym spotkaniem
➡ 
informować koordynatora projektu/biuro Migrant Info Point w przypadku jakichkolwiek problemów.

Co zyskasz będąc Mentee?

➡ odnajdziesz się w Poznaniu, łatwiej poradzisz sobie z adaptacją w nowym dla Ciebie mieście
➡ 
poznasz nowych ludzi, miejsca inne niż te spotykane przez Ciebie na co dzień
➡ 
polepszysz znajomość języka polskiego
➡ 
będziesz posiadał niezbędną wiedzę i ewentualne wsparcie przy korzystaniu z usług publicznych (transport, lekarz, urząd)
➡ 
poznasz lepiej polską kulturę i tradycje
➡ 
otrzymasz wsparcie i odnajdziesz przyjazną duszę w Poznaniu

 

‼ZAREJESTRUJ SIĘ‼

Wypełnij formularz aplikacyjny do 23.02.2019:  https://goo.gl/forms/6Gw6QCEDbhmpq1GW2

Masz pytania/wątpliwości? → napisz do nas na: mentoring@migrant.poznan.pl a na pewno Ci pomożemy!

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content