Wersja językowa

KONKURS NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ INTEGRACYJNYCH

KONKURS NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ INTEGRACYJNYCH w ramach projektu #AKTYWATOR WLKP – wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim.
 
Jeżeli jesteś z Wielkopolski, masz pomysł na działania, które przyczynią się do lepszego poznania się mieszkańców Twojego miasta lub miejscowości, zgłoś swój pomysł do Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji.
 
Lokalne podmioty z województwa wielkopolskiego, takie jak szkoły, przedszkola, uczelnie wyższe, ośrodki kultury, placówki edukacyjne, przedsiębiorstwa, kluby osiedlowe, ale też osoby fizyczne, mogą uzyskać wsparcie finansowe na lokalne działania integrujące migrantki i migrantów z lokalną społecznością w ramach projektu #AKTYWATOR WLKP – Wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim.
 
Zapraszamy do dzielenia się i szerzenia tej informacji wśród osób/ instytucji potencjalnie zainteresowanych 🙂
ℹ️Szczegóły: LINK

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content