Wersja językowa

Język polski – prosta sztuczka! Zajęcia dla dzieci.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne zajęcia języka polskiego dla dzieci w wieku 7-9 lat.

Celem naszych zajęć jest nauka języka polskiego przez gry i zabawy. Chcemy zwiększyć swobodę językowej dziecka i poszerzyć zasób słownictwa drogą zajęć około-artystycznych.

W ramach cyklu planowane są  m.in. nauka opisu człowieka, części ciała połączona z rzeźbieniem postaci, poznawanie wyrażeń oraz zwrotów potocznych poprzez zabawę w teatr. W ramach zajęć możliwe będzie także wsparcie dzieci w przedmiotach szkolnych.

Lekcje będą się odbywały raz w tygodniu, w każdy piątek o godz. 16.30 w Migrant Info Point, ul. Św. Marcin 78, sala 423. Pierwsze zajęcia odbędą się już w piątek 12 kwietnia.

Aby Twoje dziecko mogło wziąć udział w zajęciach, prosimy o zgłoszenie na adres: inicjatywa@migrant.poznan.pl, proszę podać: imię, wiek oraz język ojczysty dziecka.

Zapraszamy!

Współfinansowanie: Urząd Miasta Poznania

 

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content