Wersja językowa

Weź udział w warsztatach “Ukraiński potencjał”!

Jeśli pochodzisz z Ukrainy, mieszkasz w Poznaniu oraz zastanawiasz się:
➡️ jak założyć własną firmę?
➡️ jak zrealizować własne pomysły?
➡️ jak włączyć się w innowacyjne projekty?
➡️ jak działają startup’y i inkubatory przedsiębiorczości?

Zapisz się na warsztaty „UKRAIŃSKI POTENCJAŁ” organizowane 0️⃣6️⃣grudnia 2017 r. w ramach Forum Rozwoju Miast. Do wyboru są dwie sesje:
Krok po kroku do własnej firmy
Pomysł – biznes – innowacje: Współpraca i wsparcie w działaniu.

Szczegółowe informacje i zapisy znajdziesz TU:
https://forumrozwojumiast.poznan.pl/warsztaty/ukrainski-potencjal/

 

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content