Wersja językowa

Weź udział w badaniu i wypełnij ankietę!

Michalina jest studentką psychologii i prowadzi teraz badania wśród osób z Ukrainy mieszkających w Polsce. Chce sprawdzić jak wpływa sposób postrzegania czasu na zadowolenie z życia.

Jeśli masz kilka minut, wypełnij ankietę online (w wersji polskiej i ukraińskiej):
http://часізадоволеністьжиття.pl/

A jeśli jeszcze się zastanawiacie, to oto kilka słów od Michaliny:
“Zachętą do udziału jest to, że po wypełnieniu kwestionariusza, ankietowany może poznać swój sposób postrzegania czasu oraz związane z nim cechy osobowości. Subiektywne rozumienie czasu ma wpływ na nasze zdrowie, związki, karierę i samopoczucie, zaś uświadomienie sobie swojej perspektywy postrzegania czasu, może pomóc w radzeniu sobie z wieloma problemami.”

Zachęcamy! 🙂

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content