Wersja językowa

Warsztaty dla studentów zagranicznych poznańskich uczelni „Foreign students in Poznan. A guide to your rights”

Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim przez prawniczki z zespołu
MIP💥 na kilku poznańskich uczelniach. Najbliższe spotkania: 13 grudnia,
czyli już jutro!
Będziemy Was informować, gdzie i kiedy odbędą się następne wydarzenia.
To nie jest nasze ostatnie słowo!
#PoznanWspiera

The workshops will be conducted in English by lawyers from the MIP💥 team
at several universities at Poznań. Upcoming meetings: 13rd of December,
so it’s tomorrow!
We will inform you where and when the next events will take place. This
is not our last word!

💬 Have you ever got a fine in the bus and feel it was unfair? Do you
have any questions about your temporary stay card?
Poznan City Hall invites all students to a free of charge workshop.
We are going to discuss the most common and most important points
concerning your rights in different fields.
We will provide general information about studying in Poland, then, we
will reach for the most important legal act – the Constitution of the
Republic of Poland to refer some of the crucial rights and freedoms it
guarantees.
Further, we will discuss your rights in different proceedings
(administrative proceedings conducted in offices and criminal
proceedings applicable when you are a suspect/ an accused or a victim of
a crime).
Finally, we will refer to day-to-day issues such as work and purchase,
accommodation etc.

  • Poznan University of Medical Sciences: „Foreign students in Poznań: a
    guide to your rights”. December 13, 12.00-2.00 pm, Library building room
    2.09
  • 17 grudnia o  11:30 na Politechnice Poznańskiej w sali nr 121
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: PUEB, building B, room 114 December
    18th at 1pm.

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content