Wersja językowa

Przyjdź do punktu AIRBAG Support!

Czujesz się dyskryminowana/y ze względu na kolor skóry, pochodzenie czy wyznanie religijne

  • w pracy,
  • w szkole,
  • na uczelni
  • w innych sytuacjach?

Przyjdź do punktu AIRBAG Support a my pomożemy Tobie to zgłosić lub jeżeli nie będziesz chciała/chciał, po prostu porozmawiamy o tym abyś poczuła/ poczuł się lepiej.

Czekamy na Was w każdy czwartek od 16:00 do 18:00 w Migrant Info Point!

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content