Wersja językowa

MIP w strefie doradczej wydarzenia „Моя фірма та робота в Познані / Moja firma i praca w Poznaniu”

ℹ️Dziś nasze konsultantki można spotkać w strefie doradczej wydarzenia Моя фірма та робота в Познані / Moja firma i praca w Poznaniu, będą tam do godziny 16.00! ✔️
Program wydarzenia obejmuje dwa bloki tematyczne: „Moja firma w Poznaniu” i „Moja praca w Poznaniu”, uczestnicy mogą uzyskać szereg praktycznych informacji oraz porad dotyczących założenia działalności gospodarczej☝️ i podejmowania pracy na podstawie prawa polskiegoℹ️.
Szczegółowy program: https://www.poznan.pl/ua/
🇺🇦Wszystkie wystąpienia prelegentów oraz prezentacje są w języku ukraińskim.
W trakcie wydarzenia oprócz udziału w wybranych prelekcjach będzie możliwe skorzystanie ze strefy doradczej, w której uczestnicy będą mieli możliwość skonsultować indywidualne sprawy z ekspertami oraz odbyć rozmowy z potencjalnymi pracodawcami.
👶👧Organizatorzy zapewniają również kącik zabaw dla dzieci wraz z profesjonalną opieką animatorów.✅
🆓Wydarzenie jest bezpłatne i nie obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content