Wersja językowa

MIP ONLINE: Spotkanie z konsultantami

W czasie pandemii często zwracacie się do nas z pytaniami dotyczącymi kwestii związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia w aktualnych warunkach📩

W związku z tym postanowiliśmy zorganizować spotkanie on-line💻 na którym odpowiemy na podstawowe pytania dotyczące:

✅tego czy Twój pobyt jest legalny mimo upływu terminu ważności karty pobytu/wizy/ruchu bezwizowego
✅tego czy w jakiej sytuacji możesz kontynuować/ podjąć pracę na terytorium RP
✅poradzimy co możesz zrobić, jeśli straciłeś/straciłaś pracę w tym trudnym czasie.

Spotkanie odbędzie w języku polskim i zacznie się od prezentacji na w/w tematy, a potem będzie czas na pytania/odpowiedzi.

Udział bezpłatny, ilość miejsc ograniczona. Żeby zapisać się prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/eExzpSoTTgKkkFRD6

Działanie w ramach projektu #AKTYWATORWLKP – Wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim.

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Инициатива в рамках проекта #AKTYWATORWLKP – Поддержка интеграции мигрантов в Великопольском воеводстве.

Проект софинансируется  Национальной программой Фонда убежища, миграции и интеграции.

This activity is a part of the #AKTYWATORWLKP project – Support for the integration of migrants in the Wielkopolska Voivodeship

The project is co-financed by the National Asylum, Migration and Integration Fund Program.

Ініціатива в рамках проєкту #AKTYWATORWLKP – підтримка інтеграції мігрантів у Великопольському воєводстві. Проєкт дофінансований із Програми Національного Фонду Притулку, Міграції та Інтеграції.


#WspieramMIP  

bo nawet najmniejsza pomoc drąży skałę

Fundacja Centrum Badań Migracyjnych
👉 67 2030 0045 1110 0000 0284 6140
TYTUŁ: Darowizna na cele statutowe

IBAN: PL67203000451110000002846140
SWIFT/BIC: PPABPLPKXXX

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content