Wersja językowa

Liderzy społeczności lokalnych z Wielkopolski poszukiwani!

📢 📢 Szukamy liderów /liderek społeczności lokalnych z Wielkopolski do uczestnictwa w Projekcie Wielkopolska Otwarta – innowacyjne wsparcie i integracja społeczna cudzoziemców! 📢📢

W ramach projektu oferujemy:
przeprowadzenie diagnozy (raport na temat sytuacji i potrzeb cudzoziemców w Waszej miejscowości),

pakiet szkoleń (legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców, szkolenie antydyskryminacyjne z zakresu wielokulturowości, przeciwdziałanie stereotypom i uprzedzeniom wobec cudzoziemców, dobre praktyki w zakresie integracji społecznej),

wizytę studyjną w Migrant Info Point,

wsparcie (w tym finansowe) przy organizacji inicjatyw lokalnych.

W efekcie przeszkoleni liderzy z naszym wsparciem, przeprowadzą pierwsze inicjatywy na rzecz integracji społecznej imigrantów w swoich środowiskach.

Jeżeli działasz aktywnie w Wielkopolsce, interesuje Cię podana tematyka – skontaktuj się z koordynatorką projektu -> anna@migrant.poznan.pl 📧

Więcej informacji na stronie
https://migrant.poznan.pl/pl/projekty/
____________________________________
Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content