Wersja językowa

Doradztwo zawodowe i prawne w MIP

Od początku roku do końca czerwca 2017 czekają na was w MIP bezpłatne spotkania z doradcami zawodowymi oraz prawnikami. Nasi doradcy zawodowi mają kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego.

W ramach cyklicznych grupowych spotkań dowiecie się wszystkiego, czego potrzebujecie jako kandydaci na polskim rynku pracy. Warsztaty odbywać się będą w raz w miesiącu, na przemian w angielskiej oraz polsko-rosyjskiej wersji językowej. Na spotkaniach poruszone zostaną szerzej tematy dokumentów aplikacyjnych, metod aktywnego poszukiwania pracy na polskim rynku oparte o dobre praktyki w zakresie zatrudniania obcokrajowców, jak również sposoby przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Konsultacje z prawnikami odbywają się w MIP raz w tygodniu przez 3 godziny. W tym czasie po wcześniejszym umówieniu się można będzie omówić indywidualnie problemy dotyczące m.in.: spraw prawnych związanych z pobytem w Polsce, otrzymać pomoc w napisaniu skargi czy odwołania, jak również zasięgnąć opinii i porady w bardziej skomplikowanych sprawach. Współpracujący z nami prawnicy to osoby z dużym doświadczeniem w tym zakresie.

Na wszystkie nasze warsztaty, konsultację w biurze oraz porady prawne obowiązują wcześniejsze e-mailowe, telefoniczne lub osobiste zapisy!

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content