Wersja językowa

8-26.11 // Warsztaty: Od pomysłu do startupu

Plus Jeden Poznań zaprasza do wzięcia udziału w cyklu trzech bezpłatnych warsztatów Od pomysłu do startupu

Celem warsztatów jest ➡️ pokazanie sposobów na stworzenie modelu biznesowego, który będzie dochodowy, powtarzalny i skalowalny, przy jednoczesnym poznaniu najskuteczniejszych technik e-marketingu i sprzedaży.

Do uczestnictwa w cyklu w szczególności zapraszamy >>
rosyjskojęzycznych, ukraińskojęzycznych i polskojęzycznych studentów,
absolwentów uczelni wyższych, posiadających określony pomysł biznesowy,
pragnących go zweryfikować i chcących poznać narzędzia e-marketingu i sprzedaży.

Więcej informacji i zapisy >> Od pomysłu do startupu

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content