Wersja językowa

Przypominamy, że 30 kwietnia 2023r. upływa termin złożenia wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy

📍 Przypominamy, że 30 kwietnia 2023r. upływa termin złożenia wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023r. do 31 maja 2024r.  

📝 Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres przyjmuje  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) WYŁĄCZNIE przez Internet za pośrednictwem: 

– portalu PUE ZUS 

–  portalu Ministerstwa Rodziny Emp@tia 

–  bankowości elektronicznej 

�� Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi można znaleźć na PUE ZUS 

Proszę zwrócić uwagę:  

* dla zachowania ciągłości wypłaty 500+ i otrzymania 500 + w czerwcu 2023 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2023 r. 

* złożenie wniosku do końca czerwca 2023 r. będzie gwarantowało, że świadczenie 500+ zostanie wypłacone z wyrównaniem  do końca sierpnia 2023 r. 

* złożenie wniosku  po 30 czerwca 2023 r. sprawi, że świadczenie 500+ będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku. 

�� Prosimy pamiętać, że przyznanie przez ZUS świadczenia wychowawczego nie wymaga  wydania decyzji administracyjnej, іnformację o przyznaniu świadczenia można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. 

📲 W razie pytań zapraszamy do Migrant Info Point, poprzednie zapisy  obowiązują pod numerem 503 979 758 

📍 Przy tej okazji serdecznie informujemy, że 1go i 3go maja, biuro MIP będzie zamknięte. Wszystkim Wam życzymy odpoczynku i dobrego czasu w majówkę. 😊   

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content