Language version

We spent last weekend in nature on a training and integration trip

👥 We are a group of people creating a kind and safe place where every person, regardless of background, can feel important in the local community.

 

👥 Jesteśmy grupą ludzi tworzących życzliwe i bezpieczne miejsce, dzięki któremu każda osoba, niezależnie od pochodzenia, może poczuć się ważna w społeczności lokalnej.    

💼 Ostatni weekend spędziliśmy na łonie natury na wyjeździe szkoleniowo-integracyjnym. Cieszymy się, że mogliśmy spędzić ten czas razem, aby lepiej się zrozumieć, udoskonalić współpracę i komunikację w zespole. Żeby skutecznie współpracować ze sobą, podnosić poziom pomocy merytorycznej, ważnym jest ciągłe uświadamianie sobie swoich potrzeb, mocnych stron, talentów i tego, jakie zmiany zachodzą w obszarach, nad którymi pracujemy na co dzień. 

📝 Przed wyjazdem, każdy z nas wykonał testy analizujące nasze mocne strony, talenty i typ osobowości. Wykorzystując wyniki testów, nasze doświadczenie i szkolenia, podkreśliliśmy nasze sukcesy, zobaczyliśmy nad czym jeszcze musimy popracować, omówiliśmy nasze potrzeby związane z pracą, obecne działania i planowane projekty. 💪  

🤝 Serdecznie dziękujemy Nawigator Doradztwo Gospodarcze | Poznan | Facebook za współpracę w przeprowadzeniu profesjonalnych szkoleń dla naszego zespołu Migrant Info Point!  

Wspólnie pracujemy dla dobra wszystkich mieszkańców naszego miasta! 🌱 

Dziękujemy za zaufanie! 🫶 

#praca 

#zespółMIP 

See other news

Na zdjęciu:
Visit of representatives of the City of Poznań and the Taiwan Embassy to the MIP headquarters
We are happy to welcome a variety of guests to MIP! Today we were honored to welcome by Mrs. Sharon S.N. Wu - Ambassador of Taiwan, Mr. Jacek Jaśkowiak - Mayor of Poznań and Ms....
Polish language course for seniors
At the Migrant Info Point, there is a Polish language course for seniors. Over tea, in a friendly atmosphere, we converse in Polish—sometimes about shopping, sometimes about grandc...
❗ ❗ ❗ Poland has extended the legal stay for citizens of Ukraine until June 30, 2024. ❗ ❗ ❗

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content