Wersja językowa

List skierowany do rodziców dzieci uczących się w polskich szkołach

Twoje dziecko nie ma motywacji, nie chce chodzić do polskiej szkoły? Przeczytaj ten list, skierowany do rodziców dzieci uczących się w polskich szkołach.

Szkoła jest WAŻNA, niezależnie od tego, w jakim jesteśmy kraju.

Dotarły do nas słuchy, że dzieci, które od niedawna chodzą do polskiej szkoły, nie mają motywacji do nauki, nie chcą chodzić do szkoły. Jeśli masz taki problem – ten list jest dla Ciebie rodzicu.

——–

Drogi Rodzicu!


W polskiej szkole obowiązują pewne zasady szkoła, WSPÓLNIE z rodzicami uczniów pełni ważne funkcje edukacyjne, wychowawcze i społeczne.
Obowiązkiem rodziców jest pilnować, żeby dziecko uczestniczyło w zajęciach szkolnych, niezależnie od tego czy rodzina planuje zostać w Polsce czy nie. Szkoła jest zawsze WAŻNA, w każdym państwie. Warto skorzystać z szansy obcowania dziecka w nowym kraju, w nowym otoczeniu, z nowym językiem, w nowej kulturze i rówieśnikami. Kontakt z innymi dziećmi jest niezbędny do ich prawidłowego rozwoju społecznego.Szkoła dla Waszych dzieci to nie tylko nauka, to również międzynarodowe doświadczenie dziecka, nauka nowego języka i rozwijanie kompetencji komunikacji międzykulturowej. To budowanie od najmłodszych lat pewności siebie i sukcesów w przyszłości. Dlatego:


Doceniajcie i szanujcie nauczycieli, którzy każdego dnia wkładają wiele wysiłku, by dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie.

Pilnujcie, żeby Wasze dziecko idąc do szkoły miało ze sobą książki, zeszyty, ołówki, długopisy, strój sportowy, aby było przygotowane do zajęć wpływa to na wizerunek dziecka i jego pewność siebie.

Pamiętajcie, że w szkole oceny są potrzebne, zwłaszcza jeśli dziecko ma otrzymać świadectwo ukończenia klasy lub szkoły.

Przypominajcie Waszym pociechom o odrabianiu zadań domowych, wykonywaniu dodatkowych prac, które mogą być ocenione. Wiele szkół ocenia starania ucznia, nawet jeśli dziecko nie zna dobrze języka polskiego.

Okazujcie Waszym dzieciom zrozumienie, dawajcie odpowiednie wsparcie, przytulajcie, mówcie im, że są dla Was ważne jest im to potrzebne również do pomyślnej adaptacji szkolnej.

Pamiętajcie, że każde dziecko robi wszystko najlepiej jak potrafi, stara się ze wszystkich sił, czasem tylko potrzebuje dodatkowej uwagi.

Motywujcie go do działania i uczestnictwa w zajęciach szkolnych, aby umocnić jego pasję do uczenia się w każdej sytuacji i miejscu.Zespół MIGRANT INFO POINT

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content