Wersja językowa

Jesteś migrantem/migrantką i chcesz prowadzić warsztaty w szkołach? Zostań edukatorem/edukatorką!

Jesteś migrantem/migrantką i mieszkasz w Poznaniu? Interesuje Cię edukacja antydyskryminacyjna i międzykulturowa? Posiadasz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą?

Zostań edukatorem/edukatorką w projekcie ‘Warsztaty o migrantach i uchodźcach’ realizowanym przez Centrum Badań Migracyjnych UAM oraz Migrant Info Point w Poznaniu.

Celem projektu jest edukacja młodzieży w wieku 13-16 lat na tematy dotyczące migracji oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na pochodzenie, kolor skóry i wyznanie. Wierzymy, że  wiele problemów, z którymi spotykają się cudzoziemcy mieszkający w Polsce, może być rozwiązanych dzięki kompleksowej edukacji międzykulturowej, edukacji o różnorodności i integracji.

Projekt “Warsztaty o migrantach” zakłada: przeprowadzenie łącznie 20 warsztatów z tematyki antydyskryminacyjnej i migracyjnej w tandemach polsko-migranckich.

Razem z edukatorem/edukatorką, który/a pochodzi z Polski, przeprowadzisz około 4-5 warsztatów w siódmych i ósmych klasach szkół podstawowych. Warsztaty będą dotyczyły stereotypów i uprzedzeń oraz doświadczeń cudzoziemców żyjących w Polsce.

Czego wymagamy od naszych edukatorów/edukatorek?

 • chęci i motywacji do aktywnego udziału w projekcie,
 • otwartości, komunikatywności i dobrej organizacji pracy,
 • dyspozycyjności w dni podane w harmonogramie,
 • 100% uczestnictwa w szkoleniach i spotkaniach ewaluacyjnych,
 • umiejętności posługiwania się językiem polskim na poziomie średniozaawansowanym,
 • zrealizowania łącznie ok. 4-5 warsztatów w poznańskich szkołach w okresie od 23 marca do 11 maja;

Co oferujemy?

 • ciekawe doświadczenie w pracy z młodzieżą i polskimi edukatorami/edukatorkami,
 • szkolenie z zakresu wiedzy na temat: tożsamości, kultury, przeciwdziałania dyskryminacji oraz prowadzenia zajęć metodami warsztatowymi,
 • spotkania z ekspertami/ekspertkami pracującymi z cudzoziemcami w Polsce i za granicą,
 • wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów w wysokości 75 zł/brutto za 1,5 godziny warsztatu,
 • certyfikat udziału w projekcie;

Ważne terminy – czyli, co, gdzie i kiedy!

16 marca 2019, godz. 10.00 – 16.30 ➡ Szkolenie antydyskryminacyjne oraz metodyczne i dobranie w edukacyjne tandemy polsko-migranckie.

16 – 23 marca 2019 ➡ Tworzenie scenariusza zajęć oraz konsultacje z osobą prowadzącą szkolenie.

23 marca – 10 maja 2019 ➡ Przeprowadzanie warsztatów w szkołach.

10 maja 2019, godz. 17.00 – 19.00 ➡ Spotkanie: podsumowanie i ewaluacja projektu.

Jak się zgłosić do udziału w projekcie?

➡➡ Wypełnij formularz rekrutacyjny → https://goo.gl/forms/0LgSizoUAvD8weJl1

Po otrzymaniu Twojego formularza, zaprosimy Cię na rozmowę rekrutacyjną, przeprowadzoną telefonicznie lub online.

Na Twoje zgłoszenie czekamy do 11 marca do godz. 23:59!

Pytania? Pisz na: inicjatywa@migrant.poznan.pl

Nie jesteś cudzoziemcem/cudzoziemką? Sprawdź, jak możesz wziąć udział w projekcie: https://migrant.poznan.pl/pl/aktualnosci/zostan-edukatorem-edukatorka-prowadz-warsztaty-szkolach/ 

Zobacz inne aktualności

Inicjatywy
Prezentujemy publikację, w której opisujemy nasze doświadczenia w organizacji "inicjatyw". Opisujemy ich początki i założenia, typy inicjatyw oraz ich przykłady, ich rolę i plany n...
Kursy języka polskiego w Wielkopolsce
Dzięki finansowaniu POP Fund wyszliśmy z kursami języka polskiego do miast województwa wielkopolskiego! Kursy trwają w Grabowie nad Prosną, Koninie, Lesznie, Pile, Pobiedziskach, R...
Najwyższy czas na rozmowy po polsku!
W ramach realizowanego projektu "Wiedza to podstawa - kompleksowe wsparcie dla uchodźców z Ukrainy i społeczności lokalnej" mogliśmy stworzyć nowe materiały edukacyjne wspierające ...

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content