Wersja językowa

Szkolimy się!

W ostatnim czasie konsultacje w MIP zdecydowanie wykraczają poza tematy legalizacji pobytu i pracy. Zwracacie się do nas z bardzo różnorodnymi tematami dotyczącymi życia w Polsce, dlatego nieustannie staramy się szkolić. W zeszłym tygodniu konsultanci Migrant Info Point podnosili swoją wiedzę w zakresie świadczeń, zasiłków i innych form wsparcia dla cudzoziemców. Dziękujemy Poznańskiemu Centrum Świadczeń za szkolenie!
W celu uzyskania informacji o świadczeniach, zapraszamy do kontaktu z Migrant Info Point lub z Poznańskim Centrum Świadczeń 😊

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content