Wersja językowa

Finał działań Międzykulturowych Klubów Młodzieżowych

Mamy to! Za nami finał działań Międzykulturowych Klubów Młodzieżowych.

Dzięki współpracy MIP z 4 szkołami Szkoła Podstawowa nr 9 im. dra F. Witaszka w Poznaniu , Szkoła Podstawowa nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu, Szkoła Podstawowa nr 90 im. hr. Władysława Zamoyskiego w Poznaniu i XX Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu przeprowadziliśmy:

✅ 30 spotkań warsztatowych z polsko - cudzoziemską grupą uczniów i uczennic zainteresowanych wielokulturowością
✅ 4 kawiarenki wielokulturowe z udziałem wolontariuszy_ek z CIM Horyzonty i Fundacja Bezlik dla klubowiczów
✅ 4 kawiarenki wielokulturowe dla społeczności szkolnych
✅ łącznie w klubach wzięło udział 50 osób
✅ w kawiarenkach szkolnych 122 osoby

Dziękujemy Wam!

Wspaniałej Młodzieży – za zaangażowanie, wspólną zabawę i pracę, wrażliwość i ciekawość świata!🤗

Otwartej Dyrekcji Szkół za zaufanie i współpracę!✨

Cudownym Koordynatorkom szkolnym za wsparcie całego przedsięwzięcia.🥰

Lokalnym zaprzyjaźnionym organizacjom pozarządowym za włączenie się w nasze działanie.🤩

To było ważne doświadczenie, które pozwoliło nam odkryć potencjał współpracy w budowaniu dobrych relacji w grupie wielokulturowej w szkole wśród uczniów i uczennic. 👥

Dzięki klubom przetestowaliśmy nową metodę pracy w szkołach i poznaliśmy potrzeby i wyzwania integracji w grupie wielokulturowej. Teraz czas na ewaluację, wnioski i rekomendacje. Z pewnością warto iść w kierunku rozwijania działań edukacji rówieśniczej i dawania sprawczości dzieciom i młodzieży. Byli pełni entuzjazmu szykując działanie edukacyjne dla swoich rówieśników.🤗

Jak tylko opracujemy cały ten bogaty materiał, podzielimy się z Wami dobrą praktyką, wypracowanymi metodami i wnioskami do pracy z grupami wielokulturowymi w szkołach!

Tymczasem dobrych ferii❄️

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content