Wersja językowa

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom szkolenia!

Prawo w dziedzinie migracji jest dynamiczne i ciągle się rozwija. Dlatego tak ważne jest, aby być na bieżąco z najnowszymi przepisami i dostosowywać się do zmian.  

W czwartek w zeszłym tygodniu wspólnie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz rzedstawicielstwem UNHCR w Polsce i Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć przeprowadziliśmy szkolenie, które cieszyło się dużym zainteresowaniem. 📝🤝 To był dzień pełen wiedzy i nauki o prawach człowieka oraz procedurach nadawania statusu uchodźcy w Polsce, a także legalizacji pobytu osób z Ukrainy. 

Cieszymy się, że mogliśmy gościć pracowników organizacji i instytucji udzielających wsparcia uchodźcom, pracowników organizacji pozarządowych oraz osoby zainteresowanych statusem prawnym uchodźców. Wszyscy razem pracowaliśmy nad zdobyciem nowych umiejętności i wiedzy, aby lepiej i skuteczniej działać. 👤💪 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom szkolenia za zaangażowanie! 🌍⚖️ 

#współpraca #prawaczłowieka #uchodźcy #wspólnapomoc #MigrantInfoPoint 

Zobacz inne aktualności

Na zdjęciu: Sharon S.N. Wu - Ambasador Tajwanu, Jacek Jaśkowiak - Prezydent Miasta Poznania, Iwona Matuszczak-Szulc - Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, Prezeska Migrant Info Point Izabela Czerniejewska oraz Członkini Zarządu Karolina Sydow. Zdjęcie wykonane pod siedzibą Migrant Info Point. Przedstawicielki MIP witają gości.
Wizyta przedstawicieli władz Miasta Poznania oraz ambasady Tajwanu w siedzibie MIP
Z radością podejmujemy różnych gości w progach MIP! Dzisiaj odwiedzili nas Pani Sharon S.N. Wu - Ambasador Tajwanu, Pan Jacek Jaśkowiak - Prezydent Miasta Poznania oraz Pani Iwo...
Bezpłatny kurs języka polskiego A0 dla młodzieży
Zapraszamy na bezpłatny kurs języka polskiego od PODSTAW (poziom A0) dla młodzieży słowiańskojęzycznej w wieku 15-17 lat (wyłącznie osoby urodzone w latach 2006 (miesiące VIII-XII)...
Kurs języka polskiego dla seniorów
W Migrant Info Point odbywa się kurs języka polskiego dla seniorów. Przy herbacie, w miłej atmosferze rozmawiamy po polsku – czasem o robieniu zakupów, czasem o wnukach. Niektóre t...

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content